KFSK DigiLitt NB sidhuvud
NYHETSBREV

Projektet går in i sitt tredje och sista tema

Det är ett år sedan DigiLitt.kom gick in i genomförandefasen och 543 deltagare tog sina första kliv in i projektet och temat attityd. Aktiviteterna under hösten 2018 fokuserade på att få deltagarna att känna sig mer positiva än tidigare till att vara med och driva digitaliseringen framåt. I våras skapades aktiviteter för att öka deltagarnas medvetenhet som fokuserar på frågor som rör risk- och ansvarstagande, informationssäkerhet, etik och filterbubblor och källkritik.

Med bagaget fyllt av lärdomar kring arbetsglädje, yrkesstolthet, förändring och en förståelse för digitaliseringens förtjänster och begränsningar, fokuserar kommande höst på aktiviteter som rör deltagarnas förmågor, genom att ta vara på nyvunna kunskaper och insikter som föregående tema har skapat och använda dessa i den praktiska läran om digitala verktyg och arbetssätt. Temat kan innefatta aktiviteter som hanteringen av lokala system, dokumentation, filma, streama musik och film och så vidare.

I detta nyhetsbrev får du ta del av några reportage från kommunernas aktiviteter inom temat förmåga. Dessutom kan du läsa om den regionala temakonferensen som vi anordnade den 23 oktober med Mia Lundholm, Liberta Mehmedi och Daniel Kemppi som gästföreläsare. Och glöm inte boka in datumet för vår slutkonferens redan nu!

Vill du läsa mer om projektet hittar du information på digilitt.se.

Glad läsning!
/DigiLitt.kom-teamet

Save the date: Slutkonferens

Den 30 januari 2020 bjuder projektet in till slutkonferens på MalmöMässan. På slutkonferensen presenterar vi projektets resultat och inbjudna föreläsare inspirerar oss inför den fortsatta vägen framåt.

Boka in datumet redan idag. Mer information kommer i november!
FILM

Är digitalisering svaret?

Den 11 september arrangerade projekten DigiLitt.kom och Digga Halland en konferens på temat "Är digitalisering svaret?".
På plast var runt 250 medarbetare inom vård och omsorgen från både Skåne och Halland.

Titta på filmen (genom att trycka på bilden eller här) nedan för att ta del av en kort sammanfattning av samverkanskonferensen den 11 september i Halmstad.
Skärmavbild 2019-10-28 kl. 11.30.14
REPORTAGE

"Digitalisering är ett tillsammansuppdrag"

Den 23 oktober bjöd DigiLitt.kom in till projektets sista temakonferens.

Daniel Kemppi var en av konferensens gästföreläsare. Han arbetar som VR-pedagog inom både barn- och äldreomsorgen. Daniel använder VR som en metod för att erbjuda ett miljöombyte, men även för att skapa aktiviter och stimulans. Han berättade om de effekter som VR kan ge hos brukaren.

– Jag har sett många äldre få tillbaka minnet, säger Daniel.
Läs mer här
"Digitalisering är ett tillsammansuppdrag"

Kommunens digitala verktyg i centrum

Kommunens digitala verktyg i centrum
Efter ett år med samlade kunskaper kring attityd och medvetenhet, var det äntligen dags för deltagarna i Sjöbo kommun att testa olika digitala verktyg och arbetssätt.

Under denna aktiviteter låg fokuset på att höja deltagarnas förmåga i kommunikationsverktygen e-post, intranät och Skype.
Läs mer här

Digital dokumentation i Landskrona stad

I Landskrona stad får de 48 deltagarna från ett LSS-boende och ett särskilt boende för äldre lära sig att dokumentera digitalt.

Under aktiviteten får deltagarna lära sig att använda det verktyg som kommunen använder för att göra genomförandeplaner åt brukarna i kommunen. Dessutom får de en presentation om en rapport som gjorts på två boende i Landskrona stad. I rapporten utgår man från brukarens delaktighet samt kvalitén på 28 stycken genomförandeplaner som gjorts på ett serviceboende och ett gruppboende.
Läs mer här
Digital dokumentation i Landskrona stad

Filmer om DigiLitt.kom

Under projektets gång har vi tagit fram flera filmer för att på ett enkelt sätt berätta om projektet. Bland annat har både Kristianstad och Båstad kommun valt att skapa filmer som berättar om hur de arbetar i sina respektive kommuner.

Filmerna går att se här: https://vimeo.com/showcase/596694

MER INFORMATION
Jessica Arvidsson, projektledare
Mail: jessica.arvidsson@kfsk.se
Hanna Nordehammar, kommunikatör
Mail: hanna.nordehammar@kfsk.se
Kommunförbundet Skånes grunduppdrag är att värna om de 33 skånska kommunernas intresse. Vi behandlar personuppgifter som en del av de uppdrag vi åtagit oss genom avtal med våra medlemmar eller åt våra finansiärer. Vi har rättslig förpliktelse att registrera personuppgifter i samband med projektet DigiLitt.kom, genom krav från Europeiska Socialfonden. Du får detta utskicket från Kommunförbundet Skåne då din yrkesprofession anses vara relevant för projektet. Om du inte längre vill ha detta utskick kan du avregistrera dig längre ner. Mer om vår integritetspolicy hittar du på kfsk.se/integritet.