”Medarbetarna står nu rustade inför den digitala utvecklingen inom vård och omsorg”

”Medarbetarna står nu rustade inför den digitala utvecklingen inom vård och omsorg”

Publicerad:

Dela nyhet:

Det har tagits fram nio kommunspecifika filmer om projektet. Under slutkonferensen filmades dessutom några av förmiddagens pass. Nu finns allt material att se!

Fler nyheter

DigiLitt.kom är ett ESF-finansierat tvåårigt projekt som syftar till att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Det är nio sydsvenska kommuner och 543 deltagare som är med i projektet. Projektet pågår från mars 2018 till januari 2020.

Klicka nedan för att se filmen ”Vad blev resultatet av DigiLitt.kom?”

Nyheter

Mänskliga perspektiv i fokus på slutkonferensen

I drygt två år har projektet DigiLitt.kom drivit arbetet med att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. På slutkonferensen presenterade de deltagande kommunerna sina sätt att arbeta i projektet och vilket resultat det gav.

Båstad satsar på empowerment för medarbetare inom vård och omsorg

I Båstads kommun har deltagarna i projektet arbetat med SäBo-labb. Genom kreativa och nytänkande sätt att använda digitala verktyg har deltagarna fokuserat på att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna eller på att höja livskvalitén för vård- och omsorgstagaren.

Digitala verktyg – hur kan vi använda det?

I Trelleborgs kommun är projektdeltagarna medarbetare och enhetschefer inom LSS-verksamheterna. Under en aktivitet i början av december bjöds deltagare in för att lära sig mer om vilka digitala verktyg som finns.

Digitalisering som verktyg för att nå globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De globala målen består av 17 mål. Flera av dessa går att identifiera bland arbetet i DigiLitt.kom.

Nya ingångar till digitala verktyg i Sölvesborg

Under hösten har Sölvesborgs kommun arbetat med att utbilda i olika appar kopplat till välfärdsteknik. Detta för att ge deltagarna mer kunskap och fler verktyg att använda sig av i sitt arbete med att dokumentera, bygga struktur för sina brukare, kommunicera och hantera handhavande fel.

Digitala lås för Hörbys e-hälsocoacher

I Hörby satsar kommunen på digitala lås och digitala medicinskåp inom vård- och omsorgen. I DigiLitt.kom har e-hälsocoacherna nu fått bredda sina kunskaper i hur dessa fungerar.

Utvecklingsprojekt som en del av höjd digital förmåga i Kävlinge kommun

Kävlinge kommun har valt att satsa på att utbilda digitala coacher i DigiLitt.kom. Deras roll är att inspirera, vara en stödfunktion och arbeta för digitala lösningar inom verksamheten. Inom ramen för temat förmåga i projektet kommer deltagarna få genomföra mindre utvecklingsprojekt.

Fler nyheter