Etik, juridik och informationssäkerhet i KävlingeFoto: Hanna Nordehammar

Etik, juridik och informationssäkerhet i Kävlinge

Publicerad:

Dela nyhet:

I fullmäktigesalen i Kävlinge samlades 50 digitala coacher för att lära sig mer om etik, juridik och informationssäkerhet. I DigiLitt.kom är projektets andra tema medvetenhet, som syftar till att lyfta frågor kring hur informationssäkerhet och etik kan påverka medarbetarna inom vård och omsorgssektorn i deras arbetsvardag.

Fler nyheter

”Digitaliseringen handlar om att göra vad vi gör idag men på ett delvis nytt sätt; att gå från att använda handvisp till att nyttja elvisp. Båda kan vispa grädden men den ena gör att vi kan använda tiden effektivt och få längre tid till att sitta ner och äta tårta tillsammans.”  

Klicka på en kommun nedan för att läsa mer om hur de gör. 

Nyheter

Etik, juridik och informationssäkerhet i Kävlinge

I fullmäktigesalen i Kävlinge samlades 50 digitala coacher för att lära sig mer om etik, juridik och informationssäkerhet. I DigiLitt.kom är projektets andra tema medvetenhet, som syftar till att lyfta frågor kring hur informationssäkerhet och etik kan påverka medarbetarna inom vård och omsorgssektorn i deras arbetsvardag.

Hässleholm tar lärdom av andra kommuner

De nio kommunerna i DigiLitt.kom har skilda målgrupper som projektdeltagare, men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte. I Hässleholms kommun är målgruppen enhetschefer. Under en aktivitet den 8 april bjöds deltagarna på goda exempel, både från den egna kommunen men även från Kävlinge, som berättade om deras modell i DigiLitt.kom.

Tänk till – öka medvetandet kring digitalisering

Den 18 mars bjöd projekt in till konferens med utgångspunkt från temat medvetenhet. Konferensen syftade till att öka kunskaperna kring digitaliseringens förtjänster och begränsningar med fokus på att möjliggöra mer medvetna val i en allt mer digitaliserad vardag.

Båstad först med aktivitet inom temat Medvetenhet

Projektet gick i mitten av januari officiellt in i sitt andra tema för genomförandefasen. Lokala och regionala aktiviteter som arrangeras under perioden 190116-190630 fokuserar på projektdeltagarnas medvetenhet kring digitalisering och arbetet med digitala verktyg. Båstad var den första kommunen att arrangera en aktivitet inom temat.

Arbetsplatslärande i Sjöbo kommun

Under en eftermiddag fick DigiLitt.kom-deltagarna i Sjöbo kommun möjlighet att lyssna, diskutera och reflektera över hur de kan lyfta varandra, ta vara på varandras färdigheter och bidra till spridning i deras arbetslag. Även lika rättigheter och digitalt utanförskap stod på schemat.

Att träna sig till förändringar med Christina Stielli

Att träna hjärnan på ovana situationer är enligt Christina Stielli konceptet för att lära sig acceptera och ta till sig större förändringar. När Christina Stielli besöker Sölvesborgs kommun pratar hon om just detta, arbetsglädje och medarbetarskap.

Våga förändra och tänka nytt i Landskrona stad

Kommunikation, relationer på arbetstid och förändringar på jobbet är essensen i Landskrona stads aktivitet inom temat attityd. Föreläsaren, coachen och handledaren Johan Berger besökte kommunen för att prata om just det.

Fler nyheter