DigiLitt.kom är nu avslutat. Hemsidan kommer att finnas kvar ett tag till för dokumentation.

Klicka nedan för att se filmen ”Vad blev resultatet av DigiLitt.kom?”

Nyheter

Vård- och omsorgsprojekt främjar mänskliga perspektiv i digitala tider

Projektet DigiLitt.kom har visat hur man kan arbeta för att fokusera på mänskliga perspektiv i tider av digital utveckling. Nio kommuner har i två år arbetat för att höja den digitala litteraciteten bland vård- och omsorgsmedarbetare. Nu är slutrapporten för projektet klar och finnas att ta del av här.

Mänskliga perspektiv i fokus på slutkonferensen

I drygt två år har projektet DigiLitt.kom drivit arbetet med att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. På slutkonferensen presenterade de deltagande kommunerna sina sätt att arbeta i projektet och vilket resultat det gav.

Båstad satsar på empowerment för medarbetare inom vård och omsorg

I Båstads kommun har deltagarna i projektet arbetat med SäBo-labb. Genom kreativa och nytänkande sätt att använda digitala verktyg har deltagarna fokuserat på att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna eller på att höja livskvalitén för vård- och omsorgstagaren.

Digitala verktyg – hur kan vi använda det?

I Trelleborgs kommun är projektdeltagarna medarbetare och enhetschefer inom LSS-verksamheterna. Under en aktivitet i början av december bjöds deltagare in för att lära sig mer om vilka digitala verktyg som finns.

Digitalisering som verktyg för att nå globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De globala målen består av 17 mål. Flera av dessa går att identifiera bland arbetet i DigiLitt.kom.

Nya ingångar till digitala verktyg i Sölvesborg

Under hösten har Sölvesborgs kommun arbetat med att utbilda i olika appar kopplat till välfärdsteknik. Detta för att ge deltagarna mer kunskap och fler verktyg att använda sig av i sitt arbete med att dokumentera, bygga struktur för sina brukare, kommunicera och hantera handhavande fel.

Digitala lås för Hörbys e-hälsocoacher

I Hörby satsar kommunen på digitala lås och digitala medicinskåp inom vård- och omsorgen. I DigiLitt.kom har e-hälsocoacherna nu fått bredda sina kunskaper i hur dessa fungerar.

Fler nyheter