Är digitalisering svaret?

Är digitalisering svaret?

Publicerad:

Dela nyhet:

Om digitalisering är svaret, vad är då frågan? Det blev fokus på samverkanskonferensen som arrangerades tillsammans med Digga Halland. På plats befann sig runt 250 medarbetare inom vård och omsorg från både Skåne och Halland.

Fler nyheter

”Digitaliseringen handlar om att göra vad vi gör idag men på ett delvis nytt sätt; att gå från att använda handvisp till att nyttja elvisp. Båda kan vispa grädden men den ena gör att vi kan använda tiden effektivt och få längre tid till att sitta ner och äta tårta tillsammans.”  

Klicka på en kommun nedan för att läsa mer om hur de gör. 

Nyheter

Är digitalisering svaret?

Om digitalisering är svaret, vad är då frågan? Det blev fokus på samverkanskonferensen som arrangerades tillsammans med Digga Halland. På plats befann sig runt 250 medarbetare inom vård och omsorg från både Skåne och Halland.

Projektet går in i sitt tredje och sista tema

Det är ett år sedan projektet gick in i genomförandefasen och 543 deltagare tog sina första kliv in i temat attityd. Med bagaget fyllt av lärdomar kring arbetsglädje, yrkesstolthet, förändring och en förståelse för digitaliseringens förtjänster och begränsningar, är det nu dags att börja testa deras förmågor.

Digitala föreläsningar i Trelleborg

Deltagarna i Trelleborgs kommun har fått testa sina digitala färdigheter redan i vår. Flera av aktiviteterna inom DigiLitt.kom har varit digitala och fokuserat på ett hållbart digitalt samhälle, krishantering och etik och välfärdsteknik.

Välfärdsteknik och social dokumentation i fokus i Sölvesborgs kommun

I vår har Sölvesborgs kommun fokuserat på välfärdsteknik och social dokumentation ur olika perspektiv. Med målet att höja deltagarnas medvetenhet kring frågor gällande kognitiv svikt har kommunen lyckats få ett stort engagemang och deltagande under vårens aktiviteter.

Digital visningslägenhet i Landskrona stad

I en digital visningslägenhet i Landskrona stad kan personal och invånare känna och klämma på tekniska lösningar för att stadens invånare ska kunna bo hemma längre. Deltagarna i DigiLitt.kom fick under en aktiviteter möjlighet att göra just detta - och även diskutera vad som hade passat deras arbetsplats.

Hur omedvetet beroende är vi av teknik?

Under en aktivitet i Kristianstads kommun fick deltagarna diskutera den teknik som de dagligen använder och vad som kan hända om den en dag slutar fungera.

Erfarenhetsutbyte för ett förändrat arbetssätt i Hörby

Under aktiviteterna i Hörby kommun är det stort fokus på erfarenhetsutbyte i form av öppna diskussioner. Den 15 maj träffades kommunen e-hälsocoacher för att diskutera deras e-hälsoplattform och öka deras medvetenhet kring hur man kan arbeta med denna.

Fler nyheter