”Ren kunskap är inte tillräckligt. Vi måste tänka bredare.”Foto: Hanna Nordehammar

”Ren kunskap är inte tillräckligt. Vi måste tänka bredare.”

Publicerad:

Dela nyhet:

Den höga förändringsfaktorn och den snabba tekniska utvecklingen gör att det inte längre räcker att utveckla specifika kunskaper eftersom det så snabbt blir inaktuella. Ren kunskap är inte tillräckligt. Vi måste tänka bredare, säger projektledare Jessica Arvidsson. Se filmen om DigiLitt.kom som nu har passerat halva sin projekttid!

Fler nyheter

”Digitaliseringen handlar om att göra vad vi gör idag men på ett delvis nytt sätt; att gå från att använda handvisp till att nyttja elvisp. Båda kan vispa grädden men den ena gör att vi kan använda tiden effektivt och få längre tid till att sitta ner och äta tårta tillsammans.”  

Klicka på en kommun nedan för att läsa mer om hur de gör. 

Nyheter

Erfarenhetsutbyte för ett förändrat arbetssätt i Hörby

Under aktiviteterna i Hörby kommun är det stort fokus på erfarenhetsutbyte i form av öppna diskussioner. Den 15 maj träffades kommunen e-hälsocoacher för att diskutera deras e-hälsoplattform och öka deras medvetenhet kring hur man kan arbeta med denna.

”Ren kunskap är inte tillräckligt. Vi måste tänka bredare.”

Den höga förändringsfaktorn och den snabba tekniska utvecklingen gör att det inte längre räcker att utveckla specifika kunskaper eftersom det så snabbt blir inaktuella. Ren kunskap är inte tillräckligt. Vi måste tänka bredare, säger projektledare Jessica Arvidsson. Se filmen om DigiLitt.kom som nu har passerat halva sin projekttid!

I väntan på robotarna – vad händer när AI och smarta system flyttar in i vården?

Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist och författare, besökte deltagarna i Sjöbo kommun för att prata om när ny teknik, forskning och verktyg möter verkligheten. Syftet med aktiviteten var att skapa en medvetenhet och väcka diskussioner om framtidens välfärdsteknik och hälsofrämjande arbetssätt inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder.

”Om jag sätter mig ner nu dör jag”

I Båstad kommun kommer deltagarna till höst att arbeta med lokala projekt inom ramen för temat förmåga. Under våren får deltagarna, utifrån aktiviteten "Om jag sätter mig ner nu dör jag", möjlighet att reflektera och väcka tankar och idéer kring vad de redan gör idag för att skapa underlag till kommande projektarbete. Detta är dels för att höja arbetsglädjen men även för att höja livskvalitén hos deras vårdtagare utifrån talesättet "gör det du kan, med det du har, där du är".

Etik, juridik och informationssäkerhet i Kävlinge

I fullmäktigesalen i Kävlinge samlades 50 digitala coacher för att lära sig mer om etik, juridik och informationssäkerhet. I DigiLitt.kom är projektets andra tema medvetenhet, som syftar till att lyfta frågor kring hur informationssäkerhet och etik kan påverka medarbetarna inom vård och omsorgssektorn i deras arbetsvardag.

Hässleholm tar lärdom av andra kommuner

De nio kommunerna i DigiLitt.kom har skilda målgrupper som projektdeltagare, men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte. I Hässleholms kommun är målgruppen enhetschefer. Under en aktivitet den 8 april bjöds deltagarna på goda exempel, både från den egna kommunen men även från Kävlinge, som berättade om deras modell i DigiLitt.kom.

Tänk till – öka medvetandet kring digitalisering

Den 18 mars bjöd projekt in till konferens med utgångspunkt från temat medvetenhet. Konferensen syftade till att öka kunskaperna kring digitaliseringens förtjänster och begränsningar med fokus på att möjliggöra mer medvetna val i en allt mer digitaliserad vardag.

Båstad först med aktivitet inom temat Medvetenhet

Projektet gick i mitten av januari officiellt in i sitt andra tema för genomförandefasen. Lokala och regionala aktiviteter som arrangeras under perioden 190116-190630 fokuserar på projektdeltagarnas medvetenhet kring digitalisering och arbetet med digitala verktyg. Båstad var den första kommunen att arrangera en aktivitet inom temat.

Fler nyheter