KFSK DigiLitt NB sidhuvud
På grund av tekniska skäl vid förra utskicket skickas detta nyhetsbrevet ut igen.
NYHETSBREV

Projektet ökar medvetenheten kring digitalisering

DigiLitt.kom har precis passerat halva sin projekttid. Syftet med projektet är att höja den digitala litteraciteten bland projektdeltagarna genom att bygga en långsiktigt hållbar struktur för lärande, ökad acceptans för förändring och fortlöpande utveckling av verksamheten. DigiLitt.kom, som är tematiserat i tre delar, är nu inne på sitt andra tema - medvetenhet.

I detta nyhetsbrev får du ta del av några reportage från kommunernas aktiviteter inom temat medvetenhet. Dessutom kan du läsa om den regionala temakonferensen som vi anordnade den 18 mars med Jack Werner, Fredrik Nilsson och Andreas Skog som gästföreläsare.

Vill du läsa mer om projektet hittar du information på digilitt.se.

Glad läsning!
/DigiLitt.kom-teamet
FILM

Halvvägs genom projektet

- Den höga förändringsfaktorn och den snabba tekniska utvecklingen gör att det inte räcker att utveckla specifika kunskaper längre eftersom det så snabbt blir inaktuella. Ren kunskap är inte tillräckligt. Vi måste tänka bredare, säger projektledare Jessica Arvidsson.

Titta på filmen (genom att trycka på bilden) nedan för att ta del av mer om hur vi går tillväga i DigiLitt.kom eller klicka här: https://vimeo.com/334614490/d736461dc2
Skärmavbild 2019-05-13 kl. 15.29.30
REPORTAGE

Tänk till – öka medvetandet kring digitalisering

Under våren 2019 har aktiviteter som anordnas inom projektet temat medvetenhet. Det innebär att aktiviteter och insatser fokuserar på frågor som rör risk- och ansvarstagande, informationssäkerhet, etik och filterbubblor och källkritik. Målet inom temat är att öka medvetenheten bland projektdeltagarna kring digitaliseringens förtjänster och begränsningar, dess etiska utmaningar samt vidga perspektivet på informationssäkerhet och källkritik.
Den 18 mars höll projektet sin andra temakonferens och drygt 120 vård- och omsorgsmedarbetare och chefer var på plats i Lund.
1842819

I väntan på robotarna - vad

händer när AI och smarta

system flyttar in i vården?

Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist och författare, besökte deltagarna i Sjöbo kommun för att prata om när ny teknik, forskning och verktyg möter verkligheten. Syftet med aktiviteten var att skapa en medvetenhet och väcka diskussioner om framtidens välfärdsteknik och hälsofrämjande arbetssätt inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder.

Hässleholm tar lärdom av andra kommuner

De nio kommunerna i DigiLitt.kom har skilda målgrupper som projektdeltagare, men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte. I Hässleholms kommun är målgruppen enhetschefer. Under en aktivitet den 8 april bjöds deltagarna på goda exempel, både från den egna kommunen men även från Kävlinge, som berättade om deras modell i DigiLitt.kom.
IMG_9107

Etik, juridik och informationssäkerhet i Kävlinge

I fullmäktigesalen i Kävlinge samlades 50 digitala coacher för att lära sig mer om etik, juridik och informationssäkerhet. I DigiLitt.kom är projektets andra tema medvetenhet, som syftar till att lyfta frågor kring hur informationssäkerhet och etik kan påverka medarbetarna inom vård och omsorgssektorn i deras arbetsvardag.
183886_411
MER INFORMATION
Jessica Arvidsson, projektledare
Mail: jessica.arvidsson@kfsk.se
Hanna Nordehammar, kommunikatör
Mail: hanna.nordehammar@kfsk.se
Kommunförbundet Skånes grunduppdrag är att värna om de 33 skånska kommunernas intresse. Vi behandlar personuppgifter som en del av de uppdrag vi åtagit oss genom avtal med våra medlemmar eller åt våra finansiärer. Vi har rättslig förpliktelse att registrera personuppgifter i samband med projektet DigiLitt.kom, genom krav från Europeiska Socialfonden. Du får detta utskicket från Kommunförbundet Skåne då din yrkesprofession anses vara relevant för projektet. Om du inte längre vill ha detta utskick kan du avregistrera dig längre ner.
Mer om vår integritetspolicy hittar du på kfsk.se/integritet.