Slutrapport

Projektet DigiLitt.kom har visat hur man kan arbeta för att fokusera på mänskliga perspektiv i tider av digital utveckling. Nio kommuner har i två år arbetat för att höja den digitala litteraciteten bland vård- och omsorgsmedarbetare. Nu är slutrapporten för projektet klar och finnas att ta del av här.

Klicka på länken för att ladda ner eller öppna pdf:erna.

Senast uppdaterad: