Slutkonferens

I projektet DigiLitt.kom har nio sydsvenska kommuner arbetar för att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. På slutkonferensen presenteras projektets resultat och inbjudna föreläsare inspirerar oss inför den fortsatta vägen framåt. Konferensen kommer att lyfta hur kommuner kan arbeta på varierade sätt för att nå ett gemensamt mål.

Välkommen till slutkonferens för DigiLitt.kom – Mänskliga perspektiv på digital omställning i kommunal vård och omsorg.

DigiLitt.kom är ett ESF-finansierat tvåårigt projekt som syftar till att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Det är nio sydsvenska kommuner och 543 deltagare som är med i projektet. Projektet pågår från mars 2018 till januari 2020.

Konferensen riktar sig till
Vi välkomnar alla som arbetar inom vård och omsorg, som arbetar med liknande förändringsresor samt politiker och beslutsfattande som kan och vill bidra till en bättre digital arbetsmiljö inom vård och omsorgen.

Konferensen innehåll
På slutkonferensen presenteras projektets resultat och inbjudna föreläsare inspirerar oss inför den fortsatta vägen framåt. Regional projektledare Jessica Arvidsson kommer att presentera projektets idé och mål, och varför en valt att arbeta kring ett så obegripligt begrepp. De huvudsakliga resultaten efter ett två år långt projekt kommer att presenteras. Ökad den digitala litteraciteten? Och hur följer man upp utveckling av i viss mån omätbara värden som attityd och medvetenhet? Konferensen kommer självklart att belysa hur kommuner kan arbeta på olika sätt för att nå ett och samma mål. Vilka lärdomar tar nio kommuner med sig från denna förändringsresa?

Med kunskap och inspiration kommer regeringens särskilda utredare Peter Larsson/Maria Gill att presentera en utredning om välfärdsteknik inom vård och omsorg. Hur kan vi främja införandet av välfärdsteknik och samtidigt få en ökad trygghet som stärker självständighet och livskvalitet och avlastar personalen? Dessutom är Mette Herlitz är på plats för att prata om frågor som rör motivation, engagemang, ansvar och empowerment bland medarbetarna. Sissela Nutley har disputerat i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och hennes forskning fokuserar kring hjärnans utveckling och formbarhet. Sissela är en flitigt anlitad föreläsare som vill uppmärksamma och sprida kunskap om vad som händer när vi flyttar våra verkliga mänskliga interaktioner till digitala forum och skärmar. Sist i programmet välkomnar vi Christian Wass, vars föreläsning tar avstamp i människors inneboende kraft att möta och hantera förändring. Föreläsningen presenterar konkreta verktyg för att hantera förändring både i yrkes- och privatlivet. Med värme, allvar och humor poängteras vikten av att använda mellanmänskliga verktyg som en väg framåt tillsammans.

Plats: MalmöMässan, Malmö Hyllie
Datum: 30 januari 2020
Tid: 09.00-16.00

Anmäl dig här (öppnas i nytt fönster)
Ladda ner programmet här: Slutkonferens DigiLitt.kom 20200130 (pdf)

Slutkonferens är kostandsfri.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar