Personuppgifter

Hur hanterar vi dina uppgifter?
Vi som projektägare är skyldiga att informera våra deltagare om hanteringen av personuppgifter i enlighet med instruktioner från ESF-rådet. I länken nedan kan du få mer information om hur uppgifter av deltagare i projektet hanteras. I nedan dokument hittar du som är projektdeltagare information om hur vi hanterar din personuppgifter i projektet DigiLitt.kom.

Information om Svenska ESF-rådets behandling av enskildas personuppgifter i samband med ärenden om stöd

Redovisning av deltagare i socialfondsprojekten (länk till hemsida)

Här finns samma information i PDF-format

Kommunförbundet Skånes grunduppdrag är att värna om de 33 skånska kommunernas intresse. Vi behandlar personuppgifter som en del av de uppdrag vi åtagit oss genom avtal med våra medlemmar eller åt våra finansiärer. Vi har rättslig förpliktelse att registrera personuppgifter i samband med projektet DigiLitt.kom, genom krav från Europeiska Socialfonden. Mer om vår integritetspolicy hittar du på kfsk.se/integritet

Har du några övriga frågor om hur vi behandlar personuppgifter i projektet DigiLitt.kom är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar