Nyheter

Attityd handlar om inställning, bemötande och hur en beter sig

I Kristianstads kommun är det strax över 60 projektdeltagare i DigiLitt.kom. Deltagarna är undersköterskor och vårdbiträde inom särskilt boende för äldre. Inom temat attityd får deltagarna en fördjupad kunskap om de befintliga kvalitetssystemen som finns i kommunen, för att det i sin tur ska öka den positiva attityden gentemot nya.

Publicerad: 12 november, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Kävlinge kommun satsar på digitala coacher för höjd digital litteracitet

Kävlinge kommun har valt att satsa på digitala coacher för att höja den digitala litteraciteten hos kommunens medarbetare inom omsorgssektorn. Under temat attityd var nästan 65 framtida digitala coacher på plats för att öka kunskapen kring pedagogik och handledning, som ett steg i ledet till en bredare förståelse för begreppet attityd kopplat till digitalisering.

Publicerad: 5 november, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Nu är vi igång!

Den 1 mars startade äntligen DigiLitt.kom. Analys- och planeringsfasen pågår till den sista augusti i år. Därefter går projektet in i genomförandefasen, där syftet är att öka den digitala litteraciteten i de deltagande kommunerna.

Publicerad: 10 april, 2018Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer