Nyheter

Digitala föreläsningar i Trelleborg

Deltagarna i Trelleborgs kommun har fått testa sina digitala färdigheter redan i vår. Flera av aktiviteterna inom DigiLitt.kom har varit digitala och fokuserat på ett hållbart digitalt samhälle, krishantering och etik och välfärdsteknik.

Publicerad: 14 juni, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Välfärdsteknik och social dokumentation i fokus i Sölvesborgs kommun

I vår har Sölvesborgs kommun fokuserat på välfärdsteknik och social dokumentation ur olika perspektiv. Med målet att höja deltagarnas medvetenhet kring frågor gällande kognitiv svikt har kommunen lyckats få ett stort engagemang och deltagande under vårens aktiviteter.

Publicerad: 13 juni, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Digital visningslägenhet i Landskrona stad

I en digital visningslägenhet i Landskrona stad kan personal och invånare känna och klämma på tekniska lösningar för att stadens invånare ska kunna bo hemma längre. Deltagarna i DigiLitt.kom fick under en aktiviteter möjlighet att göra just detta - och även diskutera vad som hade passat deras arbetsplats.

Publicerad: 3 juni, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Hur omedvetet beroende är vi av teknik?

Under en aktivitet i Kristianstads kommun fick deltagarna diskutera den teknik som de dagligen använder och vad som kan hända om den en dag slutar fungera.

Publicerad: 23 maj, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Erfarenhetsutbyte för ett förändrat arbetssätt i Hörby

Under aktiviteterna i Hörby kommun är det stort fokus på erfarenhetsutbyte i form av öppna diskussioner. Den 15 maj träffades kommunen e-hälsocoacher för att diskutera deras e-hälsoplattform och öka deras medvetenhet kring hur man kan arbeta med denna.

Publicerad: 17 maj, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Ren kunskap är inte tillräckligt. Vi måste tänka bredare.”

Den höga förändringsfaktorn och den snabba tekniska utvecklingen gör att det inte längre räcker att utveckla specifika kunskaper eftersom det så snabbt blir inaktuella. Ren kunskap är inte tillräckligt. Vi måste tänka bredare, säger projektledare Jessica Arvidsson. Se filmen om DigiLitt.kom som nu har passerat halva sin projekttid!

Publicerad: 17 maj, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

I väntan på robotarna – vad händer när AI och smarta system flyttar in i vården?

Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist och författare, besökte deltagarna i Sjöbo kommun för att prata om när ny teknik, forskning och verktyg möter verkligheten. Syftet med aktiviteten var att skapa en medvetenhet och väcka diskussioner om framtidens välfärdsteknik och hälsofrämjande arbetssätt inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder.

Publicerad: 13 maj, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Om jag sätter mig ner nu dör jag”

I Båstad kommun kommer deltagarna till höst att arbeta med lokala projekt inom ramen för temat förmåga. Under våren får deltagarna, utifrån aktiviteten "Om jag sätter mig ner nu dör jag", möjlighet att reflektera och väcka tankar och idéer kring vad de redan gör idag för att skapa underlag till kommande projektarbete. Detta är dels för att höja arbetsglädjen men även för att höja livskvalitén hos deras vårdtagare utifrån talesättet "gör det du kan, med det du har, där du är".

Publicerad: 6 maj, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Etik, juridik och informationssäkerhet i Kävlinge

I fullmäktigesalen i Kävlinge samlades 50 digitala coacher för att lära sig mer om etik, juridik och informationssäkerhet. I DigiLitt.kom är projektets andra tema medvetenhet, som syftar till att lyfta frågor kring hur informationssäkerhet och etik kan påverka medarbetarna inom vård och omsorgssektorn i deras arbetsvardag.

Publicerad: 17 april, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Hässleholm tar lärdom av andra kommuner

De nio kommunerna i DigiLitt.kom har skilda målgrupper som projektdeltagare, men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte. I Hässleholms kommun är målgruppen enhetschefer. Under en aktivitet den 8 april bjöds deltagarna på goda exempel, både från den egna kommunen men även från Kävlinge, som berättade om deras modell i DigiLitt.kom.

Publicerad: 9 april, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer