Nyheter

Digitala verktyg – hur kan vi använda det?

I Trelleborgs kommun är projektdeltagarna medarbetare och enhetschefer inom LSS-verksamheterna. Under en aktivitet i början av december bjöds deltagare in för att lära sig mer om vilka digitala verktyg som finns.

Publicerad: 6 december, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Digitalisering som verktyg för att nå globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De globala målen består av 17 mål. Flera av dessa går att identifiera bland arbetet i DigiLitt.kom.

Publicerad: 29 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Nya ingångar till digitala verktyg i Sölvesborg

Under hösten har Sölvesborgs kommun arbetat med att utbilda i olika appar kopplat till välfärdsteknik. Detta för att ge deltagarna mer kunskap och fler verktyg att använda sig av i sitt arbete med att dokumentera, bygga struktur för sina brukare, kommunicera och hantera handhavande fel.

Publicerad: 13 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Digitala lås för Hörbys e-hälsocoacher

I Hörby satsar kommunen på digitala lås och digitala medicinskåp inom vård- och omsorgen. I DigiLitt.kom har e-hälsocoacherna nu fått bredda sina kunskaper i hur dessa fungerar.

Publicerad: 6 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Utvecklingsprojekt som en del av höjd digital förmåga i Kävlinge kommun

Kävlinge kommun har valt att satsa på att utbilda digitala coacher i DigiLitt.kom. Deras roll är att inspirera, vara en stödfunktion och arbeta för digitala lösningar inom verksamheten. Inom ramen för temat förmåga i projektet kommer deltagarna få genomföra mindre utvecklingsprojekt.

Publicerad: 30 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Digitalisering är ett tillsammansuppdrag”

Med utgångspunkt i temat förmåga bjöd DigiLitt.kom in till en heldagskonferens där vi med kunskaperna och insikterna från temana attityd och medvetenhet fokuserade på frågor om att våga prova nya arbetssätt för att öka vår förmåga att verka inom en digitaliserad vård och omsorg.

Publicerad: 28 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Hässleholm satsar på digitalt rekryteringssystem

I Hässleholms kommun är projektdeltagarna enhetschefer inom omsorgsförvaltningen. Kommunen har köpt upp ett nytt digitalt rekryteringssystem som deltagarna får utbildning i.

Publicerad: 18 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Kommunens digitala verktyg i centrum

På en aktivitet i Sjöbo kommun fick deltagarna lära sig mer om kommunens olika digitala verktyg. E-post, intranät och Skype var i fokus.

Publicerad: 15 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Digital dokumentation i Landskrona stad

Projektets tredje tema fokuserar på att låta deltagarna använda sig av de nyvunna kunskaper och insikter som föregående tema har skapat och använda dessa i den praktiska läran om digitala verktyg och arbetssätt. I Landskrona stad får deltagarna bland annat lära sig att dokumentera digitalt.

Publicerad: 10 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer