Kristianstads kommun

I DigiLitt.kom är det nio sydsvenska kommuner som ska arbeta med att höja den digitala litteraciteten hos medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. De nio kommunerna har skilda målgrupper som projektdeltagare men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte med projektet. Den största skillnaden mellan kommunerna ligger i deras direkta eller indirekta arbete med litteraciteten. Det direkta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera direkt på de personer vars litteracitet ska höjas. Det indirekta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera på chefer, e-hälsocoacher eller digitala coacher som ett slags mellanled. Detta kan också ses som en uppdelning i synen på förändringsprocesser mellan ”bottom-top”- strategier respektive ”top-bottom”- strategier.

Kristianstads kommun

I Kristianstads kommun är projektdeltagarna Undersköterskor och vårdbiträde inom särskilt boende för äldre. Antalet deltagare i projektet är 67 stycken. Kristianstads kommun kommer bland annat att erbjuda sina projektdeltagare följande utbildningsintentioner:

  • E-hälsa och åldrande för omvärldsbevakning
  • Horisontella principer kopplat till digitalisering
  • Föreläsning om medvetenhet kopplat till informationssäkerhet, risk- och ansvarstagande med digitala verktyg.
  • Föreläsning kring säkerhet inom vård/omsorg och digitalisering
  • Gruppträffar kring etik
  • Föreläsning om interna system och Office för att öka kunskapen om program och system som används i vardagen på jobbet.
  • ”Känna och klämma” på digitalisering i verkligheten – i en annan kommun

Kontakt

Erika Almström
erika.almstrom@kristianstad.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar