Kävlinge kommun

I DigiLitt.kom är det nio sydsvenska kommuner som ska arbeta med att höja den digitala litteraciteten hos medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. De nio kommunerna har skilda målgrupper som projektdeltagare men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte med projektet. Den största skillnaden mellan kommunerna ligger i deras direkta eller indirekta arbete med litteraciteten. Det direkta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera direkt på de personer vars litteracitet ska höjas. Det indirekta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera på chefer, e-hälsocoacher eller digitala coacher som ett slags mellanled. Detta kan också ses som en uppdelning i synen på förändringsprocesser mellan ”bottom-top”- strategier respektive ”top-bottom”- strategier.

Kävlinge kommun

I Kävlinge kommun är projektdeltagarna digitala coacher inom sektorn Omsorg. Antalet deltagare i projektet är 60 stycken. Kävlinge kommun kommer bland annat att erbjuda sina projektdeltagare följande utbildningsintentioner:

  • Digitalt arbetssätt i syftet att minska stressnivån, öka kunskapen om digital utveckling och identifiering av kunskapsbehov.
  • Nätverksträffar med syfte att utbyta erfarenheter.
  • Grundläggande datorkunskap
  • Pedagogik och handledning för att skapa en trygghet i rollen som digital coach.
  • Juridik och etik med digitala arbetssätt
  • Utvecklingsarbete och omvärldsbevakning

Läs mer om Kävlinge kommuns insatser här

Kontakt

Lillian Gullberg
lilian.gullberg@kavlinge.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar