Hörby kommun

I DigiLitt.kom är det nio sydsvenska kommuner som ska arbeta med att höja den digitala litteraciteten hos medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. De nio kommunerna har skilda målgrupper som projektdeltagare men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte med projektet. Den största skillnaden mellan kommunerna ligger i deras direkta eller indirekta arbete med litteraciteten. Det direkta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera direkt på de personer vars litteracitet ska höjas. Det indirekta arbetet kommer till uttryck i de kommuner där de valt att fokusera på chefer, e-hälsocoacher eller digitala coacher som ett slags mellanled. Detta kan också ses som en uppdelning i synen på förändringsprocesser mellan ”bottom-top”- strategier respektive ”top-bottom”- strategier.

Hörby kommun

I Hörbys kommun är projektdeltagarna E-hälsocoacher inom Vård och Omsorg. Antalet deltagare i projektet är 34 stycken. Hörbys kommun kommer bland annat att erbjuda sina projektdeltagare följande utbildningsintentioner:

  • Digitaliseringens framtid
  • Etik och säkerhet
  • GDPR
  • Digital litteracitet
  • Utbildning i användningen av digitala verktyg likt plattor, mobiltelefoner och datorer
  • Utbildning i kommunens olika verktyg kopplade till verksamhetsområdet, bland annat Office, Outlook och Careapp, TimeCare och Självservice och ProCapita.
  • Förändringsledning

Läs mer om Hörbys insats här

Kontakt

Torbjörn Boklund
torbjorn.boklund@horby.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar