Deltagande kommuner

Inom ramen för DigiLitt.kom är det nio sydsvenska kommuner som valt att delta. Båstad, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo, Sölvesborg samt Trelleborg är med på förändringsresan med sammanlagt 535 deltagare.

Inom kommunal vård och omsorg har det de senaste åren tydligt visat att ett lyckat införande av digitala verktyg är avgörande för att kunna möta framtidens utmaningar och samtidigt behålla kvaliteten på tjänsterna. Ett sådant införande är endast möjligt om de anställda har den kunskap och medvetenhet, den litteracitet, som krävs för uppgiften. Att denna individuella digitala litteracitet är tillräcklig är i sin tur i hög grad beroende av att verksamheterna främjar ett långsiktigt och ständigt lärande.

Att bättre kunna göra det är något som de nio deltagande kommunerna i DigiLitt.kom gemensamt vill utveckla.
I menyn till höger kan du se hur varje kommun har valt att arbeta i DigiLitt.kom.

För att operationalisera projektet har DigiLitt.kom valt att arrangera det i nio olika interventioner. Målen är desamma för samtliga deltagande kommuner och vägledande för samtliga interventioner. Det är vår övertygelse att variationen i dessa interventioner kommer att berika projektet och skapa förutsättningar för oss att inom det totala projektet fånga alla aspekter av digital litteracitet.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar