Kategori: Nyheter

Vård- och omsorgsprojekt främjar mänskliga perspektiv i digitala tider

Bakgrunden till projektet tar avstamp i svenska ESF-rådets utlysning ”Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige”. Ökad användning av digital teknik är en nyckelfaktor för att hantera de framtida utmaningar som bland annat hälso- och sjukvårdsområdet står

Publicerad: 1 april, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Mänskliga perspektiv i fokus på slutkonferensen

Den 30 januari bjöd DigiLitt.kom in till slutkonferens. I en fullspäckad sal med 320 deltagare inleddes dagen med att Regeringens särskilda utredare Maria Gill, presenterade den snart slutförda rapporten kring välfärdsteknik inom äldreomsorg i Sverige.

Publicerad: 3 februari, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Digitala verktyg – hur kan vi använda det?

Amanda Friman är delrprojektedare i Trelleborgs kommun och under hösten har deltagarna fått ta de av flera praktiska aktiviteter inom digitala verktyg. Bland annat har utbildningar i kommunens avvikelsesystem, ekonomisystem och dokumentationssystem arrangerats. Men även

Publicerad: 6 december, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Digitalisering som verktyg för att nå globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i

Publicerad: 29 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Nya ingångar till digitala verktyg i Sölvesborg

I Sölvesborgs kommun är projektdeltagarna medarbetare och enhetschefer från två LSS-boende, två hemtjänstgrupper och ett särskilt boende för äldre. Antalet deltagare i kommunen är cirka 80 stycken. Under hösten har deltagarna fått lära sig mer

Publicerad: 13 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Digitala lås för Hörbys e-hälsocoacher

I Hörbys kommun är projektdeltagarna e-hälsocoacher inom vård och omsorg. Inom ramen för projektet DigiLitt.kom arrangeras en rad olika aktiviteter med fokus på förmåga. Under en aktivitet den 6 november låg fokuset på att lära

Publicerad: 6 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Digitalisering är ett tillsammansuppdrag”

Den 23 oktober bjöd DigiLitt.kom in till projektets sista temakonferens. Konferensen tema vara förmåga och hade sin utgångspunkt i kunskaperna och insikterna från temana attityd och medvetenhet och fokuserade på frågor om att våga prova

Publicerad: 28 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer