Kategori: Nyheter

Digitala verktyg – hur kan vi använda det?

Amanda Friman är delrprojektedare i Trelleborgs kommun och under hösten har deltagarna fått ta de av flera praktiska aktiviteter inom digitala verktyg. Bland annat har utbildningar i kommunens avvikelsesystem, ekonomisystem och dokumentationssystem arrangerats. Men även

Publicerad: 6 december, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Digitalisering som verktyg för att nå globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i

Publicerad: 29 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Nya ingångar till digitala verktyg i Sölvesborg

I Sölvesborgs kommun är projektdeltagarna medarbetare och enhetschefer från två LSS-boende, två hemtjänstgrupper och ett särskilt boende för äldre. Antalet deltagare i kommunen är cirka 80 stycken. Under hösten har deltagarna fått lära sig mer

Publicerad: 13 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Digitala lås för Hörbys e-hälsocoacher

I Hörbys kommun är projektdeltagarna e-hälsocoacher inom vård och omsorg. Inom ramen för projektet DigiLitt.kom arrangeras en rad olika aktiviteter med fokus på förmåga. Under en aktivitet den 6 november låg fokuset på att lära

Publicerad: 6 november, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Digitalisering är ett tillsammansuppdrag”

Den 23 oktober bjöd DigiLitt.kom in till projektets sista temakonferens. Konferensen tema vara förmåga och hade sin utgångspunkt i kunskaperna och insikterna från temana attityd och medvetenhet och fokuserade på frågor om att våga prova

Publicerad: 28 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Hässleholm satsar på digitalt rekryteringssystem

Under en aktivitet i DigiLitt.kom får deltagarna i Hässleholms kommun lära sig om det nya digitala rekryteringssystemet som kommunen har köpt in. Syftet är att få en förståelse för systemet fungerar, se vilka fördelar som

Publicerad: 18 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Save the date – Slutkonferens för DigiLitt.kom!

DigiLitt.kom är ett tvåårigt projekt finaniserat av Europeiska socialfonden. Projektet har som mål att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Nio sydsvenska kommuner är med i projektet och 543 deltagare. Projektet pågår mellan

Publicerad: 15 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Digital dokumentation i Landskrona stad

Temat för hösten 2019 är förmåga. Lokala och regionala aktiviteter som arrangeras under perioden 190701–191231 fokuserar på projektdeltagarnas förmåga att hantera digitala verktyg. Temat kan innefatta aktiviteter som hanteringen av lokala system, dokumentation, filma, streama

Publicerad: 10 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer