Vård- och omsorgsprojekt främjar mänskliga perspektiv i digitala tider

Projektet DigiLitt.kom har visat hur man kan arbeta för att fokusera på mänskliga perspektiv i tider av digital utveckling. Nio kommuner har i två år arbetat för att höja den digitala litteraciteten bland vård- och omsorgsmedarbetare. Nu är slutrapporten för projektet klar och finnas att ta del av här.

Bakgrunden till projektet tar avstamp i svenska ESF-rådets utlysning ”Digitaliseringskompetens på arbetsplatser i Sydsverige”. Ökad användning av digital teknik är en nyckelfaktor för att hantera de framtida utmaningar som bland annat hälso- och sjukvårdsområdet står inför. Utlysningen betonar att de anställda ska ha rätt förutsättningar för att vara delaktiga i utvecklingsarbetet. Detta har DigiLitt.kom arbetat aktivt med.

Nio sydsvenska kommuner och sammanlagt 575 deltagare har varit med i projektet som blev beviljade 28 miljoner kronor av Europeiska socialfonden. I DigiLitt.kom har nio sydsvenska kommuner samarbetat för att nå målet om en ökad digital litteracitet bland basmedarbetare inom vård och omsorg. Det har arrangerats gemensamma regionala aktiviteter, ett flertal lokala aktiviteter samt två digitala aktiviteter för deltagarna. Allt från kunskapsförmedlande föreläsningar, övningar för att synliggöra normer och fördomar, inspirerande föredrag, filmvisning, studiebesök i forskningsmiljöer och kreativa workshops.

Men det som skiljer DigiLitt.kom från andra digitala projekt är att mänskliga perspektiv stått i fokus.

– Digitala stöd och verktyg i människonära verksamheter måste införas med en respekt för de mänskliga behoven – både medarbetares och vård- och omsorgstagare, säger Jessica Arvidsson, projektledare DigiLitt.kom.

Projektet har utifrån definitionen från digital litteracitet utgått från en tredelad tematisering; attityd, medvetenhet och förmåga. Tematiseringen har använts för att säkerställa att hela projektet har hanterat alla centrala aspekter av digital litteracitet.

– Genom ett angreppssätt som börjar i attityden och slutar i förmågan tror vi också att förutsättningar för att medarbetar ska känna sig delaktiga i förändringen har ökat.

Slutrapport

DigiLitt.kom är nu avslutat. Ta del av arbetssätt, projektmetod och resultat i slutrapporten som finns länkad nedan. Rapporten finns även i lättläst version.

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om projektet går det bra att kontakta projektledare Jessica Arvidsson, jessica.arvidsson@bastad.se

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar