Mänskliga perspektiv i fokus på slutkonferensen

I drygt två år har projektet DigiLitt.kom drivit arbetet med att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. På slutkonferensen presenterade de deltagande kommunerna sina sätt att arbeta i projektet och vilket resultat det gav.

Den 30 januari bjöd DigiLitt.kom in till slutkonferens. I en fullspäckad sal med 320 deltagare inleddes dagen med att Regeringens särskilda utredare Maria Gill, presenterade den snart slutförda rapporten kring välfärdsteknik inom äldreomsorg i Sverige.


Maria Gill. Foto: Kommunförbundet Skåne

Maria Gill pratade om välfärdsteknikens möjligheter. Bland annat den ökade kvalitén genom att stärka individens oberoende och självständighet, som en lösning till bemanningsproblem och det minskade kommunalekonomiska trycket. Dessa möjligheter kommer ligga till grund för de åtgärder som Maria och hennes kollegor kommer att föreslå i utredningen.

Utredningen har även kommit fram till att det råder osäkerhet kring de rättsliga förutsättningarna som då hämmar en ökad använd av välfärdsteknik. Därför behövs det ett lagstöd. Men det finns även andra grundläggande förutsättningar som krävs för att välfärdsteknik ska fungera. Bland annat nämner Maria ett säkert och robust internet, ”en ingång” oavsett hur många applikationer, användarvänlighet och att det endast ska kräva en uppgift en gång.


Foto: Kommunförbundet Skåne

Vadå digital litteracitet?!?

Begreppet som projektet har utgått från har inte alltid varit en självklarhet. Under förmiddagens andra pass presenterade regional projektledare Jessica Arvidsson bakgrunden till DigiLitt.kom och vad digital litteracitet betyder, och hur det har dockat an till projektet.


Jessica Arvidsson. Foto: Kommunförbundet Skåne

– Med digital litteracitet avses en medvetenhet, en attityd hos individer och deras förmåga att på ett lämpligt sätt använda sin digitala kompetens i olika situationer, säger Jessica.

Definitionen togs med in i skapandet av projektets mål och i den tematiska struktur som DigiLitt.kom har arbetat efter. För att hålla ihop ett projekt med nio kommuner skapades det ett gemensamt ramverk utöver projektmålen. Det skapades tema kring de tre bärande begreppen utifrån definitionen av digital litteracitet – attityd, medvetenhet och förmåga.

– Detta gav oss också möjlighet att tydliggöra vår idé om att digital utveckling börjar i attityden och slutar i förmåga, säger Jessica.


Ulf Kjellsson. Foto: Kommunförbundet Skåne. 

Strax före lunch var dags för nio kommuner att presentera hur de har arbetat i projektet och vilket resultat det gav. Tre av kommunerna presenterade sitt resultat på scen, medan sex kommuner berättade genom film. Både delprojektledare och deltagare var representerade. Kommunerna berättade om det lokala arbetat och de aktiviteter som arrangeras inom ramen för projektet, i syfta att öppna attityden, öka medvetenheten och höja förmågan – i en allt mer digital värld.


Film om Landskrona stad. Foto: Kommunförbundet Skåne

Deltagare fick möjlighet att ge sin syn på vad som varit mest givande för dem, och hur de kommer att fortsätta att arbeta med att utveckla och driva den digitala utvecklingen inom sitt arbete.


Lillian Gullberg, Ann-Louise Christensen, Pontus Liljenberg. Foto: Kommunförbundet Skåne. 

Tillitsbaserat ledarskap, digitaliseringens effekter på vår hälsa och människans sätt att hantera förändring

Passen efter lunch fokuserade på tre andra aspekter som också varit i fokus i projektet. Mette Herlitz föreläste om tillitsbaserat ledarskap i praktiken där hon gav praktiska exempel på hur du som både ledare och medarbetare kan arbeta för att driva förändring i grupper. Sissela Nutley pratade om hjärnans formbarhet och den digitala tidens effekter på vårt psykiska välmående. Avslutade dagen gjorde Christian Wass som berättade om sin egen livshistoria och människans förmåga att hantera förändring.

Material från slutkonferensen

Kommer att skickas ut till de som deltog vid slutkonferensen.
Om du vill ta del av materialet från dagen skicka ett mail till hanna.nordehammar@kfsk.se.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar