Båstad satsar på empowerment för medarbetare inom vård och omsorg

I Båstads kommun har deltagarna i projektet arbetat med SäBo-labb. Genom kreativa och nytänkande sätt att använda digitala verktyg har deltagarna fokuserat på att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna eller på att höja livskvalitén för vård- och omsorgstagaren.

”Gör vad du kan, med vad du har, där du är” har varit utgångspunkten i Båstads kommun SäBo-labb. Deltagarna, ungefär 60 vårdbiträden och undersköterskor i kommunen, har under hösten fått arbeta med befintliga digital verktyg för att skapa nytänkande användningssätt. Under en lokal slutkonferens den 11 december presenterades 17 stycken SäBo-labb för både kommunens politiker, enhetschefer och deltagare i DigiLitt.kom.


Foto: Kommunförbundet Skåne

SäBo-labben har utgått från deltagarnas empowerment, det vill säga egenmakt. De har själva fått komma med ideér och förslag utifrån behov de har sett eller områden de själva är intresserade av. Syftet har varit att ”mini-projekten” ska bidra till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna eller en förhöjd livskvalité för vård- och omsorgstagarna med hjälp av digitala verktyg eller arbetssätt.

– Det är inte vad ni kommer fram till som är det viktiga, utan lärandet under resans gång – och att våga, säger Sandra Sturk, som är delprojektledare i Båstads kommun.


Foto: Kommunförbundet Skåne

Bland annat har en grupp arbetat med att skapa personliga digitala mappar med brukarens intressen, tidigare upplevelser och annan information som kunde vara kul att veta. Syftet var att skapa glädje hos brukare.

Deltagare Marian har gjort en film som handlar om boendet hon arbetar på. Genom en surfplatta och enklare videoredigeringsappar har hon skapat en film som brukaren kan ta del av inför inflyttning.

– Många brukare som ska flytta in vill gärna veta hur boendet och lägenheterna ser ut. Därför tänkte jag att jag kunde skapa en enkel film om hur det ser ut här, säger Marian.

Bland de SäBo-labb som presenterades var det bland annat:

  • Tillsynskamera på SäBo för ökad intregritet
  • Personliga digitala mappar kopplat till vård- och omsorgstagaren
  • Digitala fotoalbum på gruppboende för ökad livsglädje
  • Googlecafé som enkelt verktyg för brukarna att med nyfikenhet ta reda på mer
  • Måltidslabb med dagens måltider presenterade genom bild på surfplatta
  • Digitala underhållning genom bland annat bio, musikquiz och VR-glasögon för brukaren
  • Samlad kompetensutveckling för medarbetare genom intranät

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar