Digitala verktyg – hur kan vi använda det?

I Trelleborgs kommun är projektdeltagarna medarbetare och enhetschefer inom LSS-verksamheterna. Under en aktivitet i början av december bjöds deltagare in för att lära sig mer om vilka digitala verktyg som finns.

Amanda Friman är delrprojektedare i Trelleborgs kommun och under hösten har deltagarna fått ta de av flera praktiska aktiviteter inom digitala verktyg. Bland annat har utbildningar i kommunens avvikelsesystem, ekonomisystem och dokumentationssystem arrangerats. Men även aktiviteter som fokuserar på deltagarnas intresse och egna behov inom ämnet.

– Jag märker av en belt annan nyfikenhet, säger Amanda.

Tidigare tema har varit attityd och medvetenhet, och utvecklingen har gått åt rätt håll. Under en aktivitet i början av december bjöds deltagare in för att lära sig mer om vilka digitala verktyg som finns, och tänka kritiskt kring dessa. Utifrån en genomgång av Abilia, ett företag som utvecklar hjälpmedel till personer med särskilda behov, fick deltagarna ta del av olika hjälpmedel som de kan använda sig av i sitt arbete. Främst syftar hjälpmedlen till att höja brukarens självständighet. Bland annat finns det teknik som hjälper brukaren att utföra enklare arbetsuppgifter, genom bildstöd och ljudfiler. Det finns även schema för brukaren att följa. Det kan däremot sätta käppar i hjulen ibland.

– En deltagare som följer sitt schema nitiskt kan bli upprörd eller förvirrad om andra aktiviteter hamnar ”i vägen”, som majbrasan på Valborg, säger en deltagare.

Deltagarna fick arbeta med frågor kopplat till aktiviteten. Bland annat diskuterade dem huruvida digitalisering har påverkat dem, positivt och negativt. Även effekterna av digitalisering för brukaren.

Det positiva beskrivs främst genom förenklingen och effektivisering, framförallt kopplat till hjälpmedel för brukaren. Nackdelen var deltagarna eniga om, som är att digitala aktiviteter är svårare att bryta.

– Digitala aktiviteter är svårare att bryta, för exempelvis middag, än icke-digitala verktyg, säger en deltagare.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar