Digitalisering som verktyg för att nå globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De globala målen består av 17 mål. Flera av dessa går att identifiera bland arbetet i DigiLitt.kom.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. De globala målen består av 17 mål och 169 delmål. Flera av dessa går att identifiera bland DigiLitt.koms arbete.

Jessica Arvidsson, projektledare DigiLitt.kom, föreläste för cirka 90 deltagare på konferensen ”Digitalisering i Socialtjänst” om hur ett regionalt projekt likt DigiLitt.kom kan arbeta med digitalisering som ett verktyg för att nå de globala målen. Förutom en presentation av projektets syfte, idé och mål kunde också tydliga kopplingar dras till de globala målen. Nedan följer en summering av projektets arbete kopplat till målen:

  • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap. Genom en bred samverkan bidrar projektet till att klara av välfärdsuppdraget.
  • Mål 3: Hälsa och välbefinnande. Projektet berör målet på minst två sätt; genom fokusområdet vård och omsorg samt den stärkta ställningen på arbetsmarknaden som projektet syftar till. Genom stärkt ställning kan deltagarna få en bättre hälsa och ett mer balanserat välbefinnande.
  • Mål 4: God utbildning för alla. Genom kompetenshöjande insatser i projektet tillåts deltagarna att utvecklas i sina yrkesroller.
  • Mål 5: Jämställdhet. Eftersom sektorn som projektet verkar i är kvinnodominerade har DigiLitt.kom ett särskilt ansvar för kvinnornas yrkesroll.
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet. Att främja människor egna rätt att vara de dem själva vill. Projektet arbetar aktivt med de horisontella principerna med fokus på jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Men även stort fokus på intersektionalitet.
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhälle. Deltagarnas delaktighet i den kommunala strukturen är fundamental för en demokrati.

Läs mer om de globala målen här: https://www.globalamalen.se

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar