Digitala lås för Hörbys e-hälsocoacher

I Hörby satsar kommunen på digitala lås och digitala medicinskåp inom vård- och omsorgen. I DigiLitt.kom har e-hälsocoacherna nu fått bredda sina kunskaper i hur dessa fungerar.

I Hörbys kommun är projektdeltagarna e-hälsocoacher inom vård och omsorg. Inom ramen för projektet DigiLitt.kom arrangeras en rad olika aktiviteter med fokus på förmåga. Under en aktivitet den 6 november låg fokuset på att lära sig mer om digitala lås och medicinskåp. Inlednigsvis berättade delprojektledare Torbjörn Björklund om vilka lås kommunen har.

– I dag har vi tre olika lås: för dörrar, medicinskåp och portdörrar. De är ganska lika varandra med används på olika ställen, säger Torbjörn.

E-hälsocoacherna delas upp i grupper om fyra. Fyra olika case presenteras, utifrån olika scenario som kan hända med de digitala låsen. Exempelvis om det inte går att öppna eller om det inte går att hitta låset eller brukaren i appen. Deltagarna får möjlighet att testa sig fram, använda ”support” och diskutera hur de bäst kan lösa scenarierna. Syftet är att e-hälsocoacherna ska vara ett stöd på sina arbetsplatser när det kommer till liknande frågor.


Deltagare diskuterar uppbyggnaden av digitala medicinskåp. Foto: Kommunförbundet Skåne


Deltagare gör felsökning av lås. Foto: Kommunförbundet Skåne

Aktiviteten är inte bara en plats för lärande av digitala verktyg utan ger även utrymme för diskussioner och kritiska reflektioner. En diskussion för hur medicinskåpen ska identifieras och namnges börjar.

– Jag föreslår att ni kopplar de digitala skåpen till rummen och inte personen, för att underlätta administration om personen i fråga flyttar eller går bort, säger Torbjörn Björklund.

Men på aktiviteten var det inte bara människor som deltog. Två terapikatter och en terapihund gjorde gruppen sällskap.Terapidjur är utvecklad för att ge glädje och trygghet till äldre med demens. Djuren är verklighetstrogna både utseendemässigt och när det kommer till materialval, rörelser och ljud.


Terapikatt. Foto: Kommunförbundet Skåne

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar