Utvecklingsprojekt som en del av höjd digital förmåga i Kävlinge kommun

Kävlinge kommun har valt att satsa på att utbilda digitala coacher i DigiLitt.kom. Deras roll är att inspirera, vara en stödfunktion och arbeta för digitala lösningar inom verksamheten. Inom ramen för temat förmåga i projektet kommer deltagarna få genomföra mindre utvecklingsprojekt.

I Kävlinge kommun deltar ungefär 55 digitala coacher. Deras roll är att inspirera, stödja och arbeta för digitala lösningar inom verksamheten. I projektet sista tema, förmåga, kommer deltagarna nu få möjlighet att genomföra mindre utvecklingsprojekt som är identifierade under projektets tidigare två tema.

– Idéerna till utvecklingsprojekten kommer från coacherna själva, som de har identifierat utifrån samtal med deras kollegor under projektets gång, säger Lillian Gullberg, som är delprojektedare i kommunen.

Det är mellan 2-10 deltagare i varje projektgrupp och de lägger ungefär 8 timmar per person. Några av projekten är mer konkreta än andra. Bland annat ska en grupp kolla på olika versioner av applikationer som kan användas inom LSS, en annan grupp ska arbeta med digitala anslagstavlor och en tredje ska strukturerar grupper i programmet Teams.

– Eftersom coacherna själva har identifierat både hinder och möjligheter och sedan kommit med förslag på utvecklingsprojekt samt att de själva har ett intresse kring det, kommer höja deras digitala förmåga, säger Lillian.

Under en aktivitet i början av månaden träffades deltagarna för att pitcha deras projektidéer. Genom att sätta upp post-it lappar på väggarna fick de tillsammans med andra kollegor diskutera deras idéer. Därefter skrev de enklare projektplaner för samtliga utvecklingsprojekt. Målet är att utvecklingsprojekten ska vara klara till mitten av december, då de digitala coacherna ska presentera sina resultat för varandra.

– Och att vi träffas för att lyssna på varandras utvecklingsprojekt är ett lärande i sig, avslutar Lillian.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar