”Digitalisering är ett tillsammansuppdrag”

Med utgångspunkt i temat förmåga bjöd DigiLitt.kom in till en heldagskonferens där vi med kunskaperna och insikterna från temana attityd och medvetenhet fokuserade på frågor om att våga prova nya arbetssätt för att öka vår förmåga att verka inom en digitaliserad vård och omsorg.

Den 23 oktober bjöd DigiLitt.kom in till projektets sista temakonferens. Konferensen tema vara förmåga och hade sin utgångspunkt i kunskaperna och insikterna från temana attityd och medvetenhet och fokuserade på frågor om att våga prova nya arbetssätt för att öka sina förmåga att verka inom en digitaliserad vård och omsorg.


Jessica Arvidsson, projektledare DigiLitt.kom, inleder dagen. Foto: Kommunförbundet Skåne

Först på scen var Mia Lundholm från Halmstads kommun. Mia Lundholm har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter med fokus på välfärdsteknik. Under hennes presentation fokuserade hon främst på de utmaningar som hon sett kopplat till digitala förändringsresor inom verksamhetsområdet samt hållbara förändringar som en del av utvecklingsprocesser.

– Digitalisering är ett tillsammansuppdrag. Därför är det för mig oerhört hoppingivande att ni gör detta tillsammans, säger Mia Lundholm, och syftar på DigiLitt.kom.


Mia Lundholm. Foto: Kommunförbundet Skåne

Utmaningar som kommer med att digitalisera processer eller arbetssätt är främst att det går så otroligt fort. Deltagarna fick möjlighet att reflektera och diskutera en kort stund över vad som har hänt på deras arbetsplatser de senaste 10 åren, och hur de själva har varit med och bidragit.

Vidare berättade Mia om det digitala signeringssystem som hon var med och införde i Halmstads kommun. Kraven på att digitalisera inom just vård- och omsorgen är stora, då vi står inför demografiska utmaningar i Sverige gällande den åldrande befolkningen.

– Om alla som går i skolan idag bestämmer sig för att arbeta inom vård- och omsorg, kommer det ändå inte fylla alla arbetstillfällen som behövs inom området, säger Mia.

Liberta Mehmedi, folkhälsovetare och hälsocoach, har ett stort engagemang som rör frågor om hälsa och livskvalite. Hon har flera års erfarenheter av att arbeta inom vård och omsorgen. Liberata Mehmedi pratade om de människor som hon har träffat inom äldreomsorgen. Hon har i sitt arbete som hälsocoach förändrat deras sätt att leva genom små enkla medel så som promenader, robotkatter och till och med boxning.

– Vi blir bara friskare och friskare, därför måste vi också se det friska i våra äldre och ge de rätt förutsättningar att fortsätta vara friska, säger Liberta.


Liberta Mehmedi. Foto: Kommunförbundet Skåne

Efter lunch anslöt Daniel Kemppi som är VR-pedagog och arbetar inom både barn- och äldreomsorgen. Daniel Kemppi använder VR som en metod för att erbjuda ett miljöombyte, men även för att skapa aktiviter och stimulans. Han berättade om de effekter som VR kan ge hos brukaren.

– Jag har sett många äldre få tillbaka minnet, säger Daniel.

VR-teknik kan användas för att förbättra välbefinnandet och livskvalitet hos huvudpersonerna i välfärdsverksamheterna. Tekniken fungerar både hos åldersrika personer så som personer med funktionsvariationer.


Daniel Kemppi. Foto: Kommunförbundet Skåne

Dagen rundande av med en digital workshop där deltagarna hade möjlighet att utifrån dagens föreläsare och frågeställningar diskutera och reflektera över frågor som berörde temat. De hade även möjlighet att testa VR-teknik.

Här finns de samlade frågorna och svaren från konferensen workshop: Workshop Temakonferens 23 oktober – Våga prova

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar