Digital dokumentation i Landskrona stad

Projektets tredje tema fokuserar på att låta deltagarna använda sig av de nyvunna kunskaper och insikter som föregående tema har skapat och använda dessa i den praktiska läran om digitala verktyg och arbetssätt. I Landskrona stad får deltagarna bland annat lära sig att dokumentera digitalt.

Temat för hösten 2019 är förmåga. Lokala och regionala aktiviteter som arrangeras under perioden 190701–191231 fokuserar på projektdeltagarnas förmåga att hantera digitala verktyg. Temat kan innefatta aktiviteter som hanteringen av lokala system, dokumentation, filma, streama musik och film, osv. Här skapas utrymme för de nyvunna kunskaperna och insikterna från temat attityd och medvetenhet att ta sig praktiska uttryck.

I Landskrona stad får de 48 deltagarna från ett LSS-boende och ett särskilt boende för äldre lära sig att dokumentera digitalt.


Deltagare arbetar med digital dokumentation. Foto: Kommunförbundet Skåne

My Erdfelt, verksamhetsutvecklare Landskrona stad, inleder aktiviteten med att berätta om en rapport som gjorts på två boende i Landskrona stad. I rapporten utgår man från brukarens delaktighet samt kvalitén på 28 stycken genomförandeplaner som gjorts på ett serviceboende och ett gruppboende. Resultatet visar en en måttlig till hög grad delaktighet, men med en varierande kvalité.

– Hög grad av delaktighet betyder inte alltid hög kvalitet på genomförandeplan, säger My Erdfelt, och syftar på att brukarens delaktighet vid genomförandet av en genomförandeplan inte per automatik betyder att den blir gjord med hög kvalitet.

Efter en genomgång av rapporten och dokumentationssystemet, får deltagarna själva möjlighet att testa systemet för att öka deras förmåga att hantera digitala verktyg.


Deltagare arbetar med digital dokumentation. Foto: Kommunförbundet Skåne

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar