Är digitalisering svaret?

Om digitalisering är svaret, vad är då frågan? Det blev fokus på samverkanskonferensen som arrangerades tillsammans med Digga Halland. På plats befann sig runt 250 medarbetare inom vård och omsorg från både Skåne och Halland.

Drygt 250 personer befann sig på konferensen ”Är digitalisering svaret” som Skåne och Halland samarrangerade. Bakom konferensen stod projektet DigiLitt.kom och Digga Halland. Båda projekten arbetar för att höja den digitala litteraciteten/kompetensen för vård- och omsorgspersonal.


Julia Bendelin, konferensens moderator.  

Konferensen moderator var Julia Bendelin som inledde med att prata vitt och brett om digitalisering och hur den påverkar vårt samhälle. Pontus Wärnestål, Martin Danielsson och Ingela Skärsäter, alla verksamma på Högskolan i Halmstad, talade utifrån deras expertis kring frågeställningen är digitalisering för alla? Pontus Wärnestål pratade om Service design och var tydlig med att sätta personalens åsikter och kunskaper i rampljuset.

– Digitalisering handlar inte om tekniken utan om strukturerna runt teknologin. Den som ska vara med och använda tekniken måste därför vara med och utveckla den. Du gör inte den här utvecklingen i ett konferensrum, du måste ut i verkligheten och hämta upp autentiska behov från verksamheten, säger Pontus Wärnestål.


Pontus Wärnestål, Högskolan i Halmstad.

Martin Danielsson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, hade ett annat svar på frågan.

– Nej, digitaliseringen är inte för alla. I praktiken får den nödvändigtvis inte den effekten som man tror. I flesta fall drivs digitaliseringen av ekonomiska vinster, inte av rätt orsaker. Att digitalisera är inget självändamål i sig, utan att realisera ett mål om en jämställd vård och omsorg borde vara drivkraften, säger Martin Danielsson.


Anna Spånt Enbuske, utredare på Kommunal.

Efter lunchen var fokuset på medarbetarnas perspektiv. Anna Spånt Enbuske, pratade om olika rapporter hon gjort och de slutsatser hon har kunnat dra utifrån dessa. Hon vill se att medarbetarna har möjlighet att driva på innovationer.

– Personalen får inte vara med och påverka den digitala tekniken, trots att den påverkar vardagen och arbetet så tydligt. Är inte det konstigt? Säger Anna Spånt Enbuske. Det är väldigt få innovationer som utvecklas av medarbetarna och det måste vi ändra på!


Deltagare hade möjlighet att testa på olika digitala hjälpmedel i en testhörna som arrangerades av Hälsoteknikcentrum Halland.


Deltagare hade möjlighet att testa på olika digitala hjälpmedel i en testhörna som arrangerades av Hälsoteknikcentrum Halland.

Många av konferensen föreläsare har liknande svar på om digitalisering är svaret för framtidens vård och omsorg. Bland annat lyftes vikten av personalens egna inflytande och möjlighet till delaktighet. Det är inte tekniken som är lösningen, utan själva användningen.

Ta del av denna uppsummerande video från konferensen.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar