Samverkanskonferens mellan Halland och Skåne med fokus på digitalisering

I både Halland och Skåne pågår det projekt som arbetar för att höja den digitala kompetensen/litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Nu sluter projekten samman för en samverkanskonferens på temat ”är digitalisering svaret?”.

De två ESF-finansierade projekten Digga Hallandoch DigiLitt.komarbetar för att höja den digitala kompetensen/litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Syftet är att öka förutsättningarna att möta den digitala utvecklingen. Bakgrunden till projekten är de utmaningar som finns inom vård- och omsorgssektorn, med bland annat ett ökat antal äldre, stigande kostnader och svårigheter att rekrytera personal. Att digitalisera är ett sätt att möta utmaningarna.

Jessica Arvidsson, regional projektledare för DigiLitt.kom, menar att konferenser likt denna är bra tillfälle för medarbetare från olika kommuner att träffas.

– När vi insåg att det fanns två ESF-finansierade projekt som är så närliggande varandra såväl tematiskt som geografiskt tänkte vi att vi måste ta tillfället i akt och arrangera något tillsammans. Konferensen ser vi som ett bra tillfälle att föra samman människor från olika kommuner och låta oss gemensamt reflektera över de viktiga frågeställningar som väcks i samband med den ökade digitaliseringen av vård och omsorg.

Lena German Millberg, projektledare för det halländska projektet Digga Halland instämmer och menar att det är en unik möjlighet för vård- och omsorgspersonal att samlas över länsgränser och diskutera möjligheter och utmaningar med deras arbete, nu och i framtiden.

Konferensen kommer att utgå från frågeställningen ”är digitalisering svaret?”. Sakkunniga från olika områden kommer att svara på frågan utifrån deras expertis eller perspektiv. De flesta är redan överens om att svaret på frågan är ja, ändå är det viktigt att kritiskt reflektera över vad som bör digitaliseras, menar Jessica Arvidsson och Lena German Millberg.

– Vi är så klart inte några bakåtsträvare som vill hämma utvecklingen men vi är övertygade om att det i samband med digitaliseringen av vård och omsorg behövs en ständigt närvarande ”konstruktiv skepticism”. Att vi ställer fler nyfiket kritiska frågor och tar ett extra andetag innan vi kör på. Bara för att vi kan digitalisera det mesta innebär det inte att vi ska, säger Jessica.

– Det är viktigt att ta till vara på digitaliseringens möjligheter, men det är inte alltid den bästa lösningen. Att lyssna på vad patienter/brukare och kunder har för förutsättningar att använda tekniken, är en avgörande faktor som vi måste ta hänsyn till, när vi ställer oss frågan om digitalisering är svaret. Med våra projekt vill vi öka den digitala kompetensen hos medarbetarna på olika vis, där det inte bara handlar om att lära sig hantera digital teknik, utan även reflektera kring utvecklingen med målgruppen i fokus, säger Lena.

På konferensen kommer de cirka 250 medarbetarna från Halland och Skåne få chansen att testa digital teknik i en testhörna som arrangeras av Hälsoteknikcentrum Halland. Konferens äger rum den 11 september på Högskolan i Halmstad.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar