Projektet går in i sitt tredje och sista tema

Det är ett år sedan projektet gick in i genomförandefasen och 543 deltagare tog sina första kliv in i temat attityd. Med bagaget fyllt av lärdomar kring arbetsglädje, yrkesstolthet, förändring och en förståelse för digitaliseringens förtjänster och begränsningar, är det nu dags att börja testa deras förmågor.

Temat för hösten 2019 kommer vara förmåga. Lokala och regionala aktiviteter som arrangeras under perioden 190701–191231 fokuserar på projektdeltagarnas förmåga att hantera digitala verktyg. Temat kan innefatta aktiviteter som hanteringen av lokala system, dokumentation, filma, streama musik och film, osv. Här skapas utrymme för de nyvunna kunskaperna och insikterna från temat attityd och medvetenhet att ta sig praktiska uttryck.

Projektets tredje tema fokuserar på låta deltagarna använda sig av de nyvunna kunskaper och insikter som föregående tema har skapat och använda dessa i den praktiska läran om digitala verktyg och arbetssätt. De flesta kommuner kommer att fokusera på att utbilda i befintliga verktyg eller system i bland annat tidrapportering, schema och bemanning, datorkunskap och användning av surfplattor, kommunikationsvägar och påminnelsesystem. I några kommuner kommer deltagarna får utföra mindre projekt utifrån det behov de själva har identifierat. Det kan bl.a. vara att införa digitala anslagstavlor, anordna mässor för seniorer eller aktiviteter som fokuserar på glädje, kultur och musik för vård- och omsorgstagarna.

Utöver kommunernas lokala aktivitet händer det massa spännande aktiviteter i höst. Bland annat samarrangerar DigiLitt.kom en konferens med Digga Halland, ett halländsk ESF-projekt. Digga Halland är ett samverkansprojekt som ska genomföra kompetens­höjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland. Syftet är att öka förutsättningarna att möta den digitala utvecklingen. Projektet pågår mellan augusti 2018 och juli 2020.

Den 23 oktober bjuder projektet in till temakonferens för tredje och sista gången, denna gången på temat Förmåga. Fokus kommer att vara på deltagarnas förmåga att hantera digitala verktyg. Mer information kommer.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar