Digitala föreläsningar i Trelleborg

Deltagarna i Trelleborgs kommun har fått testa sina digitala färdigheter redan i vår. Flera av aktiviteterna inom DigiLitt.kom har varit digitala och fokuserat på ett hållbart digitalt samhälle, krishantering och etik och välfärdsteknik.

I Trelleborgs kommun är projektdeltagarna medarbetare och enhetschefer inom LSS-verksamheterna. Antalet deltagare i kommunen är 86 stycken. Under våren har kommunen haft flera av sina aktiviteter digitala. Bland annat har deltagarna fått se en föreläsning med Andreas Ekström som skrivit boken ”google-koden”. Andreas pratade om säkerhet med digitala verktyg ur ett brukarperspektiv.

Precis som i Kristianstads kommun valde Trelleborg att visa avsnitt ur serien Nedsläckt land av SVT. Serien är ett mänskligt experiment där tio personer får prova på att klara sig i ett samhälle helt utan el. Förutsättningar ser olika ut för personerna i serien och syftet är att se hur de klarar sig om krisen blir ett faktum – omedvetna om hur beroende de är av tekniken.

– Vi diskuterade, utifrån serien, vad som händer i våra verksamheter om exempelvis strömmen går. Idag är all information digital och går strömmen måste vi plocka fram penna och papper. Och hur är säkerheten med det? säger Cecilia Gårdrup, som är delprojektledare i kommunen.

I en annan aktivitet fick deltagarna kolla på filmklipp som Socialstyrelsen tagit fram. Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ska ge de som arbetar hos kommuner och utförare kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet som kan uppstå. Utbildningen riktar sig till de som arbetar inom vård och omsorg och som arbetar i en av vård- och omsorgsprofessionerna och kommer i kontakt med individer som genom beslut eller förskrivning får tillgång till välfärdsteknik.

– Deltagarna poängterade att i många fall då nya digitala verktyg ska införas i verksamheten, får personalen sällan vara delaktiga i att formulera kravspecifikationen till leverantören, säger Cecilia.

Inom ramen för utbildningspaketet fanns det tillhörande frågeställningar. Deltagarna diskuterade kring vilka verktyg som verkligen gynnar personalen och brukaren. Cecilia tycker sig märka av en förändring i deltagarnas tankesätt kring liknande frågor.

– Jag märker att deltagarna tänker efter mer och inte bara vill införa massa olika verktyg, utan frågar sig faktiskt vilken nytta vi kan ha av dessa.

Deltagarna har under vårens aktiviteter fått testa sina digitala färdigheter då flera av aktiviteterna arrangerats digitalt med tillhörande enkäter eller frågebatteri. På så sätt har deltagarna själva fått välja när det vill genomföra aktiviteten och samtidigt testa sina kunskaper.

– Det har uppskattas av deltagarna. De har fått uppgiften och haft ett tidspann på sig att göra den, och på så sätt själva kunnat planera när de vill genomföra den, avslutar Cecilia med att säga.

Texten sammanfattar en del av de aktiviteter som Trelleborgs kommun har arrangerat under temat Medvetenhet. 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar