Välfärdsteknik och social dokumentation i fokus i Sölvesborgs kommun

I vår har Sölvesborgs kommun fokuserat på välfärdsteknik och social dokumentation ur olika perspektiv. Med målet att höja deltagarnas medvetenhet kring frågor gällande kognitiv svikt har kommunen lyckats få ett stort engagemang och deltagande under vårens aktiviteter.

I Sölvesborgs kommun är projektdeltagarna medarbetare och enhetschefer inom två LSS-boende, två hemtjänstgrupper och ett särskilt boende för äldre. Antalet deltagare i kommunen är 80 stycken. Under våren har kommunens fokus varit välfärdsteknik och social dokumentation. Dessutom har frågor kring etik och medvetenhet inom omsorgen kopplat till digitaliseringen diskuterats.

Under tillfället ”etik och medvetenhet inom omsorgen kopplat till digitaliseringen” diskuterade deltagarna bl.a. hur en allt mer åldrande befolkning påverkar deras arbete, hur de ska möta dessa behov, vilka hjälpmedel som behövs för att klara den uppgiften och hur de ska skapa ett mervärde – både för personal och brukare, med hjälp av dessa hjälpmedel.

Under en annan aktivitet fick deltagarna arbeta med social dokumentation med hjälp av kommunens IT-samordnare och kvalitetsutvecklare. Föreläsningen handlade främst om hur vi kunskapsmässigt, praktiskt och ur ett etiskt perspektiv hanterar social dokumentation. Aktiviteten gav även utrymme för att pedagogiskt visa i hur och vad en skriver i social dokumentation.

– Detta har skapat en högre medvetenhet, eftersom det tidigare har varit en rad olika tolkningar på hur det skulle göras, säger Ulf Kjellsson, som är delprojektledare i kommunen.

Inblick i välfärdstekniken

Under påsken fick deltagarna en heldagsutbildning med Eldorado från Göteborgs stad. Utbildningen, som varvade föreläsningar med workshop, syftade till att höja deltagarnas medvetenhet kring frågor gällande kognitiv svik och hur en kan arbeta med att stödja dessa människor i deras vardag. Deltagarna fick en inblick i vad välfärdsteknik innebär, hur en implementerar och arbetar med den i sin vardag och det gavs dessutom möjlighet till att pröva olika applikationer.

Men största fokus har inte varit att lära sig hur en använder digital teknik utan fokus har varit att lyfta frågor som rör hur, när och var i olika tillfällen en ska använda sig av digital teknik. Det ska inte användas bara för att det finns tillgängligt, utan det ska användas vid rätt tillfälle för att ge ett värde.

– Jag pratar mycket om att det inte handlar om att ersätta människor, utan att ge ett mervärde både för brukaren och personalen. Det kan vara en sådan enkel grej att ett LSS-boende köper in en robotdammsugare istället för att personalen dammsuger, och då får mer tid hos brukaren, säger Ulf Kjellsson.

Ulf Kjellsson har sett ett stort engagemang och deltagande vid aktiviteterna. Han ser att deltagarna har ökat sin förståelse för hur och när en använder sig av digital teknik, välfärdsteknik och samtidigt vilket värde social dokumentation ger.

Texten sammanfattar en del av de aktiviteter som Sölvesborgs kommun har arrangerat under temat Medvetenhet. 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar