Digital visningslägenhet i Landskrona stad

I en digital visningslägenhet i Landskrona stad kan personal och invånare känna och klämma på tekniska lösningar för att stadens invånare ska kunna bo hemma längre. Deltagarna i DigiLitt.kom fick under en aktiviteter möjlighet att göra just detta - och även diskutera vad som hade passat deras arbetsplats.

I Landskrona stad är projektdeltagarna medarbetare på ett LSS-boende och ett särskilt boende för äldre. Antalet projektdeltagare i kommunen är 48 stycken. Under en aktivitet i maj fick deltagarna möjlighet att besöka en digital visningslägenhet som kommunen har. I Koppargården i Landskrona pågår det nämligen ett samarbetsprojekt mellan Landskrona stads omsorgsförvaltning, AB Landskronahem och Landskrona Energi AB. I lägenheten finns det produkter som visar tekniska lösningar för att kunna bo hemma längre.

I den digitala visningslägenheten samlas deltagarna i DigiLitt.kom för att utforska, klämma och känna samt för att diskutera lägenhetens tekniska lösningar. Många är nyfikna och vill gärna kolla runt direkt. Vezire Xhafa, som är delprojektledare i Landskrona stad, inleder aktiviteten med att prata om projektet och hur dagens aktiviteter passar in.

– Syftet med aktiviteten är att få en ökad förståelse för digitala hjälpmedel samt att plocka fram nyfikenheten hos deltagarna. De kan  påverka sina arbetssituationer genom att söka sig till informationen och våga ifrågasätta. Men vi har inte enbart fokus på den nya tekniken, säger Vezire.

Hjälpmedel och tekniska lösningar

Lägenheten har ett digitalt huvudlås som man öppnar och låser med hjälp av en applikation i mobiltelefonen. I hallen finns ett digitalt medicinskåp med samma funktion. Det finns flera olika larmsystem, en övervakningskamera, en rörelsecensor med ljus och olika påminnelseverktyg som deltagarna kunde testa på. I sovrummet finns det även en elektriskt säng som hjälper brukaren att kliva upp ur sängen och att lägga sig ner. På väggen i hallen hänger det en digital anslagstavla med möjlighet till påminnelser, kalender, larm. Badrummet är utrustat med en hjälpmedelstoalett som spolar och blåser uppåt, för att brukaren ska klara av hygienbesöken själv.

Efter en rundvandring i lägenheten med möjlighet att känna och klämma på de tekniska lösningarna diskuterade deltagarna hur de olika verktygen kan förbättra både deras arbetsvardag men även brukarens liv på boendet eller i hemmet.

– Verktygen i lägenheten ska bidra med säkerhet och trygghet, men även föra brukaren närmre en självständighet, säger en deltagare.

Det diskuterades även hur digitalisering kommer att ställa höre krav på yrkeskompetensen inom vård- och omsorg. Dagens utbildning till undersköterska är inte densamma som för bara några år sedan. Idag är det ett större fokus på digitala färdigheter.

– Men det är inte bara yrket som ställer krav på digitala färdigheter, det gör även brukarna som idag redan kan vissa saker, säger en deltagare.

Besöka visningslägenheten

Det är öppet för andra kommuner och förvaltningar att besöka visningslägenheten. Både personal och biståndssökande ska, genom studiebesök i lägenheten, kunna se och känna på och prova de produkter som finns utställda. Genom att se hur dessa fungerar i en riktig, ordinär lägenhet, kan vi testa hur ett framtida boende kan se ut. Läs mer här: Lanskrona stad

Bilder från visningslägenheten

Foto: Kommunförbundet Skåne/Hanna Nordehammar

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar