Hur omedvetet beroende är vi av teknik?

Under en aktivitet i Kristianstads kommun fick deltagarna diskutera den teknik som de dagligen använder och vad som kan hända om den en dag slutar fungera.

I Kristianstads kommun är projektdeltagarna undersköterskor och vårdbiträde inom särskilt boende för äldre. Antalet deltagare i projektet är 67 stycken. På en aktivitet som anordnades i mitten av maj diskuterade deltagarna hur omedvetet beroende de är av teknik. Dessutom fick de information om vad som är på gång inom kommunens vård- och omsorgsförvaltning kring de digitala delarna.

Aktiviteten inleddes med att deltagarna i Kristianstads kommun fick se ett avsnitt av serien Nedsläckt land från SVT. Serien är ett mänskligt experiment där tio personer får prova på att klara sig i ett samhälle helt utan el. Förutsättningar ser olika ut för personerna i serien och syftet är att se hur de klarar sig om krisen blir ett faktum – omedvetna om hur beroende de är av tekniken.

Erika Almström, delprojektledare i Kristianstads kommun, valde att visa pilotavsnittet för projektets deltagare för att skapa en diskussion om och väcka tankar kring hur sårbara vi är, om någonting händer med tekniken. Ju mer teknisk och digital kunskap en får, desto mer sårbart blir samhället.

– Genom dagens aktivitet vill jag skapa en medvetenhet kring hur mycket teknik vi egentligen använder dagligen och hur sårbart det är om det tas bort från oss. De flesta har exempelvis sin väckarklocka i mobiltelefonen idag, säger Erika.

Andréas Johansson, it-samordnare i Kristianstads kommun, pratade om de senaste nyheterna kring digitalisering inom vård- och omsorg, men även om vad som är på gång i kommunen. Bland annat har de antagit en strategisk digitaliseringsplan, de kommer att upphandla digitala medicinskåp och fler digitala nycklar ska införskaffas. För deltagarna och boendena som är med i DigiLitt.kom är bildskärmar/digitala tavlor beställda. På dem kan information om boendet, matsedlar och dagens aktiviteter finnas. Deltagarna fick även möjlighet att diskutera vad de önskar införa på sina respektive boende och en person nämnde applikationer som samlar all typ av e-signering för underlätta vid besök hos en boende.

Läs mer om Kristianstads kommun aktiviteter i DigiLitt.kom här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar