”Ren kunskap är inte tillräckligt. Vi måste tänka bredare.”

Den höga förändringsfaktorn och den snabba tekniska utvecklingen gör att det inte längre räcker att utveckla specifika kunskaper eftersom det så snabbt blir inaktuella. Ren kunskap är inte tillräckligt. Vi måste tänka bredare, säger projektledare Jessica Arvidsson. Se filmen om DigiLitt.kom som nu har passerat halva sin projekttid!

Projektet DigiLitt.kom har nyligen passerat halvtid och redan har förändringar börjat märkas av.

I filmen får ni mer information om DigiLitt.kom och det lite mer ovanliga tillvägagångssättet; mjuka frågor i fokus i ett digitaliseringsprojekt. Bland annat berättar Båstads kommun om hur viktigt det är att faktiskt fråga deltagarna vad de behöver och varför man i Hörby kommun har valt att fokusera på e-hälsocoacher. Projektet, som är tematiserat utifrån attityd, medvetenhet och förmåga, är i dagsläget inne på det andra temat.

Inom ramen för temat medvetenhet handlar det om för deltagarna att se förtjänster och möjligheter med digitala verktyg men även vara medvetna om dess risker och begränsningar.

Filmen får endast spridas av Kommunförbundet Skåne samt berörda kommuner och aktörer i projektet.

Musik: https://www.bensound.com
Film och redigering: Hanna Nordehammar

Klicka på bilden nedan för att se filmen. 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar