Erfarenhetsutbyte för ett förändrat arbetssätt i Hörby

Under aktiviteterna i Hörby kommun är det stort fokus på erfarenhetsutbyte i form av öppna diskussioner. Den 15 maj träffades kommunen e-hälsocoacher för att diskutera deras e-hälsoplattform och öka deras medvetenhet kring hur man kan arbeta med denna.

I Hörbys kommun är projektdeltagarna e-hälsocoacher inom vård och omsorg. Antalet deltagare i projektet är 34 stycken. Inom ramen för projektet DigiLitt.kom arrangeras en rad olika aktiviteter med fokus på medvetenhet. I Hörby valde man att skapa ett diskussionsforum för att ge deltagarna förutsättningar för en ökad medvetenhet kring hur andra arbetar.

– Vi måste ändra vårt arbetssätt för att få ut så mycket som möjligt av de digitala verktygen. Därför är det viktigt att ge deltagarna tillräckligt med kunskap för att kunna föra vidare den till sina kollegor när de sen frågar, säger Torbjörn Boklund, som är delprojektledare i Hörby kommun.

Deltagarna fick utgå från olika case som var skapade utifrån att digitala verktyg inte fungerade som de skulle. Det lyftes både etiska perspektiv och säkerhetsaspekter i diskussionen. I dag är det exempelvis många boende som har digitala medicinskåp med personliga inloggningar, men samtidigt sitter andra medarbetare på analoga nycklar och vissa på allmänna inloggningar. Detta göra att säkerheten som ska garanteras med personliga inloggningar fallerar.

– Då skapar vi ett analogt sätt att hantera digitala verktyg med.

Kommunen använder sig av e-hälsoplattformen TES. Under aktiviteten fick deltagarna förståelse för vad som är bra med just det verktyget, både ur brukarens och personalens perspektiv. Aktiviteten ökar deras medvetenhet genom att de får en förståelse för verktygets möjligheter och brister.

– Dem får prata med varandra om dem har några problem och vad lösningar har varit för de andra e-hälsocoacherna. De olika verksamheterna är i olika faser just inom e-hälsa och digitalisering och därför är det ett bra forum för att få bekräftelse på att man inte är själv med ett problem, säger Torbjörn Boklund.

Läs mer om Hörby kommuns tillvägagångssätt här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar