I väntan på robotarna – vad händer när AI och smarta system flyttar in i vården?

Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist och författare, besökte deltagarna i Sjöbo kommun för att prata om när ny teknik, forskning och verktyg möter verkligheten. Syftet med aktiviteten var att skapa en medvetenhet och väcka diskussioner om framtidens välfärdsteknik och hälsofrämjande arbetssätt inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder.

I Sjöbo kommun är projektdeltagarna medarbetare på ett LSS-boende, i en nattpatrull och i ett särskilt boende för äldre. Antalet deltagare i kommunen är 46 stycken.

Torill Kornfeldt är vetenskapsjournalist och författare. Under en aktivitet i Sjöbo pratade hon om AI, smarta hem, teknik-revolutionen och de senaste trenderna. Hennes mål var att få deltagarna att bli nyfikna och intresserade av de system och verktyg som finns idag.

– Vad händer när ny teknik och ny forskning möter verkligheten? frågade Torill deltagarna.

Artificiell Intelligens (AI), intelligenta maskiner eller intelligens som uppvisas av maskiner, finns på många ställen omkring oss. Inom vården och omsorgen börjar fler och fler tekniska lösningar att dyka upp som inte bara underlättar och effektiviserar för medarbetarna,utan även för vårdtagarna.

– Idag finns det exempelvis stora möjligheter att ersätta läkare med AI, då AI mer pricksäkert kan diagnosticera patienter. AI kan enkelt hitta cellförändringar och cancer, röntga och upptäcka ovanliga sjukdomar. Däremot är AI inte så bra på vaga symptom så som ”jag har ont i magen”. AI måste ha tydliga symptom för att kunna sätta diagnoser, säger Torill.

Andra utmaningar som det finns med AI är bland annat att de kan ha svårt att agera på tonalitet och kroppsspråk, komplexa problem och små praktiska saker. Där är människan överlägsen.

Deltagarna på aktivitet hade möjlighet att diskutera vilka verktyg som de anser hade förbättrat och/eller förenklat deras arbetsdag. Biometri, diktafon vid besök hos kunden/vårdtagaren, inbyggda GPS:er och robotar var några exempel som diskuterades.

Elisabeth Lyrén och Cecilia Lindberg är delprojektledare i Sjöbo kommun. Syftet med aktiviteten var att öka medvetenhet kring vilka utmaningar, positiva som negativa, vi står inför, vilka risker vi ser samt nyttan och värdet med den ökade digitaliseringen.

– Syftet med aktiviteten var att skapa en medvetenhet och väcka diskussioner om framtidens välfärdsteknik och hälsofrämjande arbetssätt inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder. Med hjälp av föreläsningen ville vi skapa förutsättningar för en ökad användning av välfärdsteknik genom att belysa möjligheter och möta de etiska utmaningar som kan uppstå vid införande och användning av välfärdsteknik och andra digitala lösningar, säger Elisabeth och Cecilia.

Läs mer om Sjöbo kommuns tillvägagångssätt här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar