”Om jag sätter mig ner nu dör jag”

I Båstad kommun kommer deltagarna till höst att arbeta med lokala projekt inom ramen för temat förmåga. Under våren får deltagarna, utifrån aktiviteten "Om jag sätter mig ner nu dör jag", möjlighet att reflektera och väcka tankar och idéer kring vad de redan gör idag för att skapa underlag till kommande projektarbete. Detta är dels för att höja arbetsglädjen men även för att höja livskvalitén hos deras vårdtagare utifrån talesättet "gör det du kan, med det du har, där du är".

Svenska folkets Dagny Carlsson, bloggare, livsnjutare och pensionär, är på nytt aktuell i en färsk dokumentär från SVT. Dagny, som hunnit bli 106 år, vill ta vara på de dagar hon har kvar. Hon längtar efter äventyr och vill inte bli bortglömd. Vad är viktigt när döden ständigt är närvarande? I dokumentären ”Om jag sätter mig ner nu dör jag” fick deltagarna i Båstad kommun genomföra en digital webbaktivitet med fokus på att reflektera över hur de kan använda sig av befintliga digitala arbetsverktyg för att skapa en bättre vardag för deras vårdtagare.

Dokumentären visar bland annat att det kanske inte alltid är ny teknik som ska till, utan att vi kan använda oss av all teknik som redan finns. Exempelvis så får Dagny uppfyllt sin dröm – att promenera på kinesiska muren – utan att åka till Kina eftersom hennes hälsa satte stopp för den resan.

– Vi har upplevt att när man pratar behov och framtid ute i verksamheterna, så landar det ofta i att medarbetarna önskar mer tid, bättre datorer men framförallt inköp av ny och gärna avancerad teknik eller nya system. Det kanske är så att man redan idag kan ta sig an flera mindre projekt som både kommer öka den digitala litteraciteten hos medarbetaren men även höja livskvaliteten för de egentliga huvudpersonerna, våra vård- och omsorgstagare, genom att använda oss av befintlig teknik men på ett nytt sätt. Ett nytt sätt skulle till exempel kunna vara att använda sig av appar på läsplattorna i större utsträckning än idag, säger Sandra Sturk, delprojektledare i Båstad kommun.

Webbaktiviteten innefattar ett frågeformuläret som dels består av några frågor om innehållet i filmen men även vad deltagarna själva skulle kunna tänka sig starta upp för mindre projekt på sina olika arbetsplatser/avdelningar om de fick tid avsatt samt vad de i så fall skulle behöva.

– Vi knöt an till en tidigare aktivitet vi haft under temat Medvetenhet och det var Ari Riabackes föreläsning där vi citerat honom: Gör det du kan, med det du har, där du är!, säger Sandra.

Aktiviteten knyter an till temat Medvetenhet genom att återigen efterfråga vad deltagarna själva har för tankar och idéer baserat på vad de hittills har lärt sig i projektet. Utifrån att de har mer kunskap om bland annat källkritik, informationssäkerhet och etik så kan deras idéer och tankar se annorlunda ut nu än före projektstart.

– Jag tror att deltagarnas medvetenhet höjs bara genom att vi efterfrågar vad deltagarna tycker/tänker i frågor de inte har ”fått” tycka till om tidigare. Samtidigt visar filmen om Dagny att det inte alltid måste vara AI-robotar och avancerad ny teknik och att det i sig kan ge ökad medvetenhet till deltagarna, att det inte behöver vara så krångligt och långt borta. Genom att uppmuntra medarbetarna att komma med egna idéer och förbättringsförslag, tror vi att det på sikt kan leda till ökad självkänsla, yrkesstolthet och på sikt en stärkt ställning på arbetsmarknaden, avslutar Sandra med att säga.

Läs mer om Båstad kommuns tillvägagångssätt här. 

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar