Etik, juridik och informationssäkerhet i Kävlinge

I fullmäktigesalen i Kävlinge samlades 50 digitala coacher för att lära sig mer om etik, juridik och informationssäkerhet. I DigiLitt.kom är projektets andra tema medvetenhet, som syftar till att lyfta frågor kring hur informationssäkerhet och etik kan påverka medarbetarna inom vård och omsorgssektorn i deras arbetsvardag.

Av de nio deltagande kommunerna i DigiLitt.kom har två valt att fokusera på ”spjutspetsar” i kommunen. Kävlinge är en av dessa. Den 10 april bjöds deras digitala coacher, som ska vara de som i första hand höjer deras digitala litteracitet i projektet, in till en föreläsning om etik, juridik och informationssäkerhet. Läs mer om kommunens tillvägagångssätt här. 

Peter Johansson, säkerhetshandläggare i Lomma kommun, inledde aktiviteten med att prata om säkerhet och ansvar när det kommer till den fort växande digitaliseringen. Peter Johansson menar att vi måste besluta om vem som tar ansvar för vad när det kommer till digitaliserade verktyg och tekniska lösningar, då verktygen eller lösningar i säg inte kan ta skulden om någonting händer.

– Vi är generellt sett ganska dåliga på att ställa krav på leverantörerna, säger Peter.

Han menar att vi är lite för godtrogna och att vi oftast bara ställer krav på systemen.

Under föreläsningen fokuserade Peter mycket på etik och juridik med särskilt fokus på GDPR. Med GDPR är det tänkt att vi inte ska behandla mer data än vad som krävs, då det är som ett slags inbyggt dataskydd. Detta är viktigt för medarbetare inom vård och omsorgssektorn att tänka på.

Vidare pratade Peter om hur beroende vi är av tekniken, både i vår vardag och i vårt arbete. Ju mer vi blir beroende av datorer och telefoner, desto mer beroende blir vi av att hela infrastrukturen fungerar.

– Lägger vi alla äggen i samma korg eller är det tekniken som styr, frågar sig Peter.

Risken med att förlita sig på tekniken är att vi måste vara förberedda på att ersätta dessa verktyg, om det en dag skulle strejka. Ett exempel inom vård och omsorgssektorn är nattillsyn. Om vi ersätter dessa med kamera, måste vi också en dag vara förbereda på att ersätta kameran med en människa. Det är därför viktigt att vi har resurser och planer för att kunna hantera vad vi lovat, den dagen tekniken inte fungerar som den ska.

– Är brukare medvetna om riskerna som digitaliseringen medför?

Efter Peters föreläsning fick deltagarna delta i en workshop inom ämnet. Bland annat fick de information om de 13 vanligaste riskerna internt och sedan möjlighet att själva berätta om vilka de har upplevt. Vid nästa tillfälle i Kävlinge kommun kommer deltagarna att fördjupa sig i de risker som de själva har identifierat.

Peter Johansson, Lomma kommun. Foto: Jessica Arvidsson

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar