Hässleholm tar lärdom av andra kommuner

De nio kommunerna i DigiLitt.kom har skilda målgrupper som projektdeltagare, men samtliga kommuner utgår från samma mål och syfte. I Hässleholms kommun är målgruppen enhetschefer. Under en aktivitet den 8 april bjöds deltagarna på goda exempel, både från den egna kommunen men även från Kävlinge, som berättade om deras modell i DigiLitt.kom.

I Hässleholms kommun har man valt att fokusera på att höja enhetschefers digitala litteracitet. Målgruppen, och även till viss mån tillvägagångssättet, skiljer sig åt hos de deltagande kommunerna i DigiLitt.kom. Därför har samverkan och erfarenhetsutbyte blivit en värdefull del i projektet. Under en aktivitet anordnad av Hässleholm den 8 april bjöds därför Kävlinge kommun in till att berätta om deras modell i DigiLitt.kom.

– Kävlinge kommun har en uttalad digital agenda och kommunstyrelsen har fattat beslut att Kävlinge kommun ska göra en samlad satsning på digitalisering. Vi ska alltid tänka ”digitalt först”, säger Lillian Gullberg, som är delprojektledare i Kävlinge.

När ansökan till DigiLitt.kom blev känt för kommunen valde man att hoppa på tåget för att matcha den digitala agenda som fanns framtagen. För projektet blev målgruppen i Kävlinge digitala coacher. Den digitala coachen fungerar som en spjutspets och ska företrädas från respektive boende i kommunen. Syftet med att utbilda ”den digitala coachen” är för att bidra med en ökad kompetens bland sina arbetskamrater samt att hjälpa till och stötta kring digitala verktyg i vardagen på enheten.

Kommunen har dessutom en arbetsgrupp som heter Digital framtid. I den kan medarbetare i kommunen söka medel eller projekt för att få stöd, samordning eller stöttning i att driva digitaliseringen framåt.


Lillian Gullberg, Kävlinge kommun. Foto: Hanna Nordehammar

– Vi ser många fördelar med att satsa på digitaliseringen. Bland annat att vi blir en attraktiv arbetsgivare, vi ökar kvalitén och säkerheten hos vårdtagaren/brukaren och att valfriheten och självständigheten hos den enskilde ökar. Dessutom kan vi skapa förutsättningar för att förebygga ohälsa i tid, säger Lillian Gullberg.

Under aktiviteten fick deltagarna även ta del av hur socialförvaltningen i den egna kommunen har arbetat fram ett digitaliserat arbetssätt. Sus Lantz, förvaltningschef på socialförvaltningen i Hässleholms kommun, berättade om deras spanings- och innovationsresa.

– Det är inte bara vi som arbetar som blir mer digitala, det är även dem vi möter i vår vardag, säger Sus Lantz.

Bland annat arbetar och samarbetar kollegorna på socialförvaltningen endast genom digitala kalendrar och gemensamma gruppchattar. Detta för att skapa enklare bokningssätt och tydliga vägar för kommunikation. Dessutom har förvaltningen anställt en person som arbetar med tjänstedesign för att forma ’deras väg utifrån ett kundperspektiv’.


Sus Lantz, Hässleholm kommun. Foto: Hanna Nordehammar

Läs mer om Hässleholms kommuns aktiviteter här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar