Båstad först med aktivitet inom temat Medvetenhet

Projektet gick i mitten av januari officiellt in i sitt andra tema för genomförandefasen. Lokala och regionala aktiviteter som arrangeras under perioden 190116-190630 fokuserar på projektdeltagarnas medvetenhet kring digitalisering och arbetet med digitala verktyg. Båstad var den första kommunen att arrangera en aktivitet inom temat.

En ökad medvetenhet bland medarbetarna inom vård- och omsorgsverksamheterna om digitaliseringens förtjänster och begränsningar, dess etiska utmaningar samt perspektiv på informationssäkerhet och källkritik är fokuset under genomförandefasen andra tema.

Båstads kommun arrangerades den första aktiviteten inom temat medvetenhet med fokus på filterbubblor och beslutsfattande. På programmet stod Per Grankvist, journalist och författare och Ari Riabacke, fil.dr. i beslutsfattande och föreläsare.

Per Grankvist, som under sin föreläsning fokuserade på filterbubblor och fake news, talade om hur dessa omedvetet påverkar vår världsuppfattning. En filterbubbla är ett påstått fenomen som uppstår till följd av personligt anpassade resultat av sökningar efter information, till exempel då en användare använder en sökmotor på Internet eller delar och gillar saker på ett socialt medium. Per Grankvist menar att det finns risker med filterbubblor som gör att vi bara ser det vi vill se.

– Du får mer av samma sak och det andra stängs ute, säger Per.

Istället ger Per förslag på hur en kan tänka för att inte fastna i sin filterbubbla. Att skaffa sig fler källor, att säga ifrån och ifrågasätta, betala för media och att självkritiskt granska sig själv är en bra start.

Per Grankvist kommer även in på det viktiga ämnet källkritik som är starkt kopplat till digitalsieringens framfart. Nyheter sprids snabbare än någonsin och falska nyheter är ett vanligt fenomen. Att vara källkritisk, menar Per, är en förutsättning för en fungerande digitaliseringen.

Ari Riabacke, fil.dr. i beslutsfattande och föreläsare, talade om förändringsbenägenheten hos människor och betydelsen av att ta beslut. Föreläsningen syftade bland annat till att öka medvetenheten om betydelsen av att fatta kloka beslut och om vikten av att vara sig själv och våga mer för att nå uppsatta mål både på arbetet och privat.


Ari Riabacke. Foto: Kommunförbundet Skåne

– Det är superviktigt att ta medvetna beslut och att sedan ta ansvar för sina handlingar, säger Ari.

Eftermiddagen ägnades åt workshop som utgick från föreläsarna där frågeställningar kopplades till betydelsen av filterbubblor, fakes news, beslutsfattande och risktagande kopplat till digitalisering.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar