Arbetsplatslärande i Sjöbo kommun

Under en eftermiddag fick DigiLitt.kom-deltagarna i Sjöbo kommun möjlighet att lyssna, diskutera och reflektera över hur de kan lyfta varandra, ta vara på varandras färdigheter och bidra till spridning i deras arbetslag. Även lika rättigheter och digitalt utanförskap stod på schemat.

I Sjöbo kommun är projektdeltagarna medarbetare från ett LSS-boende, en nattpatrull och ett särskilt boende för äldre. Antalet deltagare i kommunen är 46 stycken. Under aktiviteten ”Arbetsplatslärande” var det komikern, tv-profilen och föreläsaren Jan Bylund som genom en webbföreläsning stod för innehållet. Jan Bylund, som bjöd på både skratt och funderingar, pratade främst om beröm.
– Vi måste bli bättre på att ge beröm, säger Jan och berätta att över 70% av den beröm man får under sin livsstill får man innan 5 års ålder.

Efter föreläsningen fick deltagarna tillfälle att diskutera frågeställningar utifrån Jans fokusämne.

– Det är kanske lättare att ge beröm när man är i en grupp, ”det här gjorde vi bra”, än att säga ”det där gjorde jag bra”, säger en av deltagarna.

De som jobbar tätt ihop ger varandra beröm oftare.
– Det känns mer äkta när det är spontan beröm, säger en annan deltagare.

I Sjöbo är det Cecilia Lindberg och Elisabeth Lyrén som är delprojektledare. Cecilia Lindberg berättar syftet med aktiviteten.
– En måste bli medveten om sitt arbete. Dagens aktivitet syftar till arbetsglädje men även att ha koll på de horisontella principerna, som vi har arbetat med på tidigare aktiviteter. Alla har lika rätt att lära oavsett förutsättningar, säger Cecilia.

Deltagarna fick också möjlighet att diskutera ämnet kopplat till digitalisering och digitalt utanförskap. En deltagare menade att man måste våga testa och inte känna sig rädd att testa nya saker, för att inte riskera att hamna i ett digitalt utanförskap. En annan deltagare poängterade vikten av de som redan är vana vid digitala verktyg bör hjälpa och stötta sina kollegor.

Under våren kommer kommunen att arbeta med bland annat E-planering, kommunens IT-struktur och vision och framtid. Läs mer om vad Sjöbo gör här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar