Att träna sig till förändringar med Christina Stielli

Att träna hjärnan på ovana situationer är enligt Christina Stielli konceptet för att lära sig acceptera och ta till sig större förändringar. När Christina Stielli besöker Sölvesborgs kommun pratar hon om just detta, arbetsglädje och medarbetarskap.

I Sölvesborgs kommun är det baspersonal från hemtjänsten, särskilt boende för äldre och LSS-verksamheter som är deltagare i DigiLitt.kom. Cirka 85 personer är med i förändringen som drivs i kommunen just nu, där målet är att höja den digitala litteraciteten bland medarbetarna i vård- och omsorgsverksamheterna.

Under kommunens avslutande aktivitet inom temat attityd var fokus arbetsglädje. Ulf Kjellsson, delprojektledare i DigiLitt.kom för Sölvesborg, berättar om tanken bakom dagens aktivitet.

– Det är viktigt att deltagarna får chans att reflektera över hur en bidrar med förändring på sin arbetsplats och samtidigt reflektera över vilken attityd en har i vissa frågor. Christina Stielli har ett bra koncept och en tydlighet som får människor att tänka om.


Ulf Kjellsson, delprojektledare i Sölvesborg. Foto: Hanna Nordehammar

Christina Stielli är författaren som föreläst i många år. Hon började med att föreläsa om sociala medier som riktade sig till elever i mellan- och högstadiet men gick sedan över till att prata om attityder och förhållningssätt. Arbetsglädje har på sista tiden blivit ett av henens hetaste ämne. Hon lägger stor vikt vid den egna individens valmöjligheter att förhålla sig till olika situationer som kan uppstå i livet. Läs mer om Christina här.

– Förändring är det värsta hjärnan vet, säger Christina. 90% det vi tänker idag, tänkte vi även på igår.

Christina berättar att hjärnan avskyr förändringar och undviker gärna hot och otrygghet. Därför är förändring något som vi och vår hjärna gärna sätter oss emot. För att lättare acceptera förändringar behöver hjärnan därför träna på att utsättas för ovana situationer.

– Testa drick ditt kaffe i en annan kopp imorgon. Eller duscha med fel hand. Eller varför inte ta på strumpan på din andra fot först, säger Christina.

Föreläsningen bjöd på högljudda skratt och ett flertal aha-upplevelser och förhoppningen är att deltagarna i projekt lämnade salen med en känsla av viljan att förändra.


Christina Stielli, föreläser om arbetsglädje i Sölvesborg. Foto: Hanna Nordehammar

Läs mer om vad Sölvesborgs kommun gör i projektet här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar