Våga förändra och tänka nytt i Landskrona stad

Kommunikation, relationer på arbetstid och förändringar på jobbet är essensen i Landskrona stads aktivitet inom temat attityd. Föreläsaren, coachen och handledaren Johan Berger besökte kommunen för att prata om just det.

I Landskrona stad är projektdeltagarna medarbetare på LSS-boende och ett särskilt boende för äldre. Antalet projektdeltagare i kommunen är 48 stycken. Kommunen är likt de andra deltagande kommuner i projektet DigiLitt.kom, just nu inom temafasen attityd. Temat attityd kan innefatta aktiviteter som rör framtidens omsorgsarbeten, utvecklingen av vård och omsorg, yrkesstolthet, självkänsla, erkännande, förändring, livskvalité osv. Landskrona stad valde vid denna aktivitet att ge en inspirationsföreläsning av Johan Berger inom förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av digital teknik.

Johan Berger är föreläsare, coach och handledare inom vård och omsorg. Under en interaktiv och dialogbemötande halvdag pratade Johan om att våga förändra och tänka nytt för en bättre arbetsplats, och i detta samtal utgick han från utvecklingsinriktad lärande som handlar om fem förhållningssätt för att knyta an till varandra och skapa bättre arbetsgrupper.

– Detta är de fem bästa förhållningssätten för att skapa alliens och förändring på jobbet, säger Johan.

Vänlig, inspirerande, närvaro, sanning och tålamod menar föreläsaren är utgångspunkten i det som kan leda till bättre relationer på arbetet.


Johan Berger, föreläsare. Foto: Hanna Nordehammar

Läs mer om vilka aktiviteter som Landskrona stad anordnar i projektet här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar