Maria Rooth om att bryta isen

DigiLitt.kom har redan avverkat sin första av tre temakonferenser. Cirka 100 deltagare var på plats för att ta del av en inspirationsföreläsning av Maria Rooth, en av Sveriges genom tiderna bästa ishockeyspelare och Mästarnas Mästare-deltagare.

Temat för hösten 2018 är attityd. Lokala och regionala aktiviteter som arrangeras under perioden 180801–190115 fokuserar på projektdeltagarnas attityder kring digitalisering och digitala verktyg. Temat kan innefatta aktiviteter som rör framtidens omsorgsarbeten, utvecklingen av vård och omsorg, yrkesstolthet, självkänsla, erkännande, förändring, livskvalité osv.

Den 28 november arrangerade DigiLitt.kom sin första temakonferens. Syftet med temakonferensen var att rikta ljuset mot frågor som relaterar till temat Attityd och digitalisering av välfärdsverksamheter. Kunskapshöjning genom erfarenhetsutbyte mellan konferensdeltagarna var en central punkt på programmet.

Inbjuden talar till dagen var Maria Rooth. Maria Rooth är en av Sveriges bästa ishockeyspelare och gjorde under 2017 succé i programmet Mästarnas Mästare. Att prata inför personal inom vård- och omsorgssektorn i den kommunala sektorn var något nytt för Maria Rooth. Men hon kunde ändå hitta likheter mellan sportvärlden och den kommunala världen.

– En jämställd organisation, vet vi, är en vinnande organisation, säger Maria.

Maria Rooth. Foto: Hanna Nordehammar

Vilka isar har vi att bryta i våra verksamheter kopplat till digitaliseringen?

Eftermiddagen ägnades åt att workshop utifrån frågeställningen ”Vilka isar har vi att bryta i våra verksamheter kopplat till digitaliseringen?”. Deltagarna fick tillfälle att diskutera hur det ser ut i vård- och omsorgssektorn, vilka normer och attityder som är kopplade till yrket och deras syn på digitaliseringen.

– Om vi vill uppnå något annat, måste vi också våga göra något annorlunda, säger en deltagare, och syftar till utmaningen men också möjligheten med digitaliseringen.

Deltagarna lyfte fördelarna med en allt mer digitaliserad vård och omsorg. En grupp diskuterade att appar kan göra brukarna mer självständiga.

– Det kanske mår bättre om de får klara det själva, istället för att vi hela tiden påminner dem om något, så kan en mobiltelefon göra det, säger en av deltagare.


Jessica Arvidsson, regional projektledare DigiLitt.kom. Foto: Hanna Nordehammar

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar