E-hälsocoacher som en del av förändring i Hörby

I Hörbys kommun fick de blivande 34 e-hälsocoacherna ta del av normer och attityd kopplat till arbetet med digitaliseringen.

Det är Torbjörn Boklund som är delprojektledare i Hörby kommun. Hans uppgift är att leda och motivera 34 anställda inom särskilt boende, hemtjänst och LSS i kommunen, att ta sig an sina nya roll som e-hälsocoacher. Enligt Hörby kommun är en ökad digital litteracitet och hantering av digitala verktyg bland omvårdnadspersonal ett måste för att kunna hantera framtidens vård. Genom att använda e-hälsocoacher som en intervention kan personal stärkas och utbildas efter varje individs behov och förutsättningar på plats.

Under aktiviteten i Hörby är fokus normer, härskarteknik och attityd. Torbjörn Boklund menar att attityd handlar om vilka förutsättningar personalen har.

– Personalen har inte alltid rätt förutsättningar ute i verksamheterna och det försämrar oftast attityden. Har en kunskap om attityd och hur en kan förändra sin attityd, då kan en också kanske arbeta med ett befintligt eller nytt program och verktyg, säger Torbjörn.

Torbjörn Boklund, delprojektledare Hörby kommun. Foto: Hanna Nordehammar

Deltagarna på aktiviteten diskuterade tillsammans med Torbjörn vilka krav och utmaningar det finns kring digitaliseringen idag.

– Om det vi gör inte händer direkt, då tröttnar vi direkt, säger en deltagare.

Det var inte bara utmaningarna som diskuterades under aktiviteten. Deltagarna fick även en föreläsning i härskarteknik och det gavs en inblick i hur olika personer fungerar och hur en hanterar de som inte är innanför normerna. Kunskapen om detta leder i sin tur till en förändring framåt.

– Detta är ett förändringsprojekt, och digitaliseringen är ett exempel på förändring, säger Jessica Arvidsson som är regional projektledare för DigiLitt.kom och som var med på aktiviteten.

Jessica Arvidsson, regional projektledare. Foto: Hanna Nordehammar

Läs mer om Hörby kommuns tillvägagångssätt i projektet här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar