Synliggöra normer för att implementera varaktiga förändringar i Båstads kommun

I Båstads kommun är projektdeltagare undersköterskor och vårdbiträden inom särskilt boende för äldre. Antal deltagare i projektet är 59 stycken. Filippa Swanstein föreläste för deltagarna om normer och värderingar kopplat till förändringsarbete.

Att främja inkludering, säger Fillippa Swanstein, handlar inte bara om att skapa samhörighet, utan om att skapa en bättre arbetsplats. Forskning visar nämligen att arbetsplatser som lyckas med inkludering och mångfald har medarbetare som mår bättre, levererar ett bättre resultat, effektiviteten höjs och en bättre affärsnytta skapas.

I Båstad satsar man på att synliggöra medvetna och omedvetna normer och värderingar som finns på arbetsplatserna för att i förlängningen kunna implementera varaktiga förändringar i verksamheterna. Attityder, normer och värderingar som finns med oss påverkar hur vi tillgodogör information och vilken nytta vi ser med informationen. Vård och omsorg är verksamheter med ständigt pågående förändringsprocesser, och attityder och normer påverkar i stor grad hur verksamheten ”hänger med i förändringarna”.

– Syftet med aktiviteten är att öka medvetenheten om hur normer och föreställningar (kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och diskriminering) påverkar oss som privatpersoner och i arbetet inom särskilt boende för äldre, säger Sandra Sturk som är delprojektledare i kommunen.

Filippa Swanstein föreläste för kommunens deltagare om de sju skyddsgrunderna som är extra skyddsvärda i arbetslivet. Hon talade om vilka strukturella skillnader det finns mellan människor och människor, och att alla tillhör ett normsystem. Normer är lokala, nationella, globala och i allra högsta grad privata, men de aldrig är neutrala. Filippa talade även om diskriminering och normer kopplade till arbetslivet.

– De flesta är medvetna om att diskriminering förekommer, men många vill tro att den sker ”någon annanstans” än i den egna organisationen. Ofta är det omedvetna värderingar och föreställningar som styr vår reflektioner och vårt handlande. Det finns ofta outtalade förväntningar kring hur en ska vara i en organisation och det är först när någon bryter mönstret som dessa förväntningar synliggörs, säger Filippa.

– Det är ju det här med att sticka ut, oavsett om det är positiv eller negativt, ”jobba inte för hårt”, för då drar de in personal, det ska vara lugnt och jämnt, säger en deltagare.

Eftermiddagen ägnades åt workshop och övningar kopplade till ämnet.

Läs mer om Båstad kommuns aktiviteter i projektet här.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar